Základy asertivní komunikace a zdravého sebeprosazení - elementary

Základy asertivní komunikace a zdravého sebeprosazení - elementary

Akademický rok

2021/22 (zimní semestr)
Cílová skupina Zájemci o CŽV – vedoucí pracovníci, personalisté, lidé z pomáhajících profesí, pedagogové, zdravotníci, asistenti, sociální pracovníci, úředníci, pracovníci neziskového sektoru, zájemci z oboru PR, HR a lidé, kteří chtějí získat základy asertivního chování a komunikace.
Výukové cíle Prohloubit teoretické vědomosti a naučit účastníky základní dovednosti asertivní komunikace a zdravého sebeprosazení. Prohloubit u účastníků jejich sebepoznání v oblasti silných stránek a zvýšit vnímavost k sobě, ale i k druhým lidem.
Obsah kurzu * Charakteristika asertivní komunikace a asertivního jednání
* Techniky asertivní komunikace
* Umění naslouchat a sociální percepce
Forma a metody výuky Přednáška s diskusí (interaktivní - dialogická forma), praktická cvičení, nácvik.
Doporučená literatura Odborná literatura bude předána garantem předmětu
Lektorské zabezpečení Mgr. Bohuslav Jäger
Rozsah kurzu 6 hodin
Termíny výuky 30. 10. 2021
Poplatek 800 kč

Platba kurzu na účet číslo

 104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude zaslán přihlášeným účastníků prostřednictvím emailu.
Minimální počet účastníků 6
Příjem přihlášek do 22. 10. 2021
Odborný garant Mgr. Bohuslav Jäger, psychosluzby@email.cz
http://www.psycholog-kouc.cz/index.html
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení o účasti
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU