Vzdělávací kurz pro katechety

Vzdělávací kurz pro katechety

Akademický rok2019/20 + 2020/2021 (dvouletý kurz)
Cílová skupina Zájemci o výuku katecheze ve farnostech. Vstupním předpokladem účasti na kurzu  je střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Výukové cíle Uvést kandidáty do základních oblastí teologie
Obsah kurzu

Kurz se skládá ze základních teologických oblastí:
- oborové předměty (dogmatika, biblistika, liturgika, církevní dějiny, etika)

Pedagogicko-psychologické a didaktické předměty (didaktika obecná pro katechety, dílčí didaktiky, psychologie vývojová, sociální a náboženská)
Většina předmětů je vyučována na TF JU v rámci kombinovaného studia, některé (didaktické) předměty jsou vyučovány speciálně pro tento kurz, ač mají obvykle svou obdobu v předmětech PS (vyučovaných ve spolupráci s PF JU).
Forma a metody výuky

přednášky, semináře

Doporučená literatura Ke každému předmětu bude doporučena literatura na začátku semestru, případně ji najdou studenti v sylabech předmětů ve studijní agendě STAG.
Lektorské zabezpečení vyučující TF JU
Rozsah kurzu 188 výukových hodin
Termíny výuky

Podle rozvrhu výuku, který student získá po zápisu do kurzu. Výuka bude probíhat  většinou společně se studenty KS TEOBc.

Termíny výuky:

ZS: 5. 10., 12. 10., 19. 10., 9. 11., 23. 11., 30. 11., 7. 12., 14. 12. 2019, 11. 1. 2020
LS: 22. 2., 29. 2., 7. 3., 21. 3., 28. 3., 4. 4., 18. 4., 25. 4., 16. 5., 23. 5. 2020

Poplatek

8 800 Kč (2 200 kč/semestr)

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu.
Minimální počet účastníků 6
Příjem přihlášek do 15. 9. 2019
Odborný garant ThLic. Adam Mackerle, Th.D.
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení

Každý předmět bude zakončený společným závěrečným kolokviem.
Osvědčení.

Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

K přihlášce je nutné doložit doporučení duchovního správce z farnosti.


MENU