Historie s prof. Weisem

  • Svatí promlouvají
Sv. Antonín
Sv. Josef

Sv. Jiří

Sv. Florian

 

  • Otazníky
Tajuplný Karlov 1. díl

Tajuplný Karlov 2. díl

Otazníky kolem smrti

Hříšný kancléř Metternich

Koruna pro české krále

Vzestupy a pády Přemyslovců

Baroko

Hříchy Václava IV.

Otazníky kolem posledních Habsburků

Otazníky kolem středověku

Otazníky kolem Jana Husa

Otazníky kolem starých klášterů

Otazníky kolem křížových výprav

Otazníky kolem přátel Karla IV.

Otazníky kolem Jana Nepomuckého

Otazníky - Josefinismus

Otazníky kolem sv. Václava

Otazníky - Bílá hora

MENU