Vzdělávací kurz pro akolyty

Vzdělávací kurz pro akolyty

Akademický rok2019/20 + 2020/2021 (dvouletý kurz)
Cílová skupina Kandidáti na službu akolyty. Vstupním předpokladem účasti na kurzu je střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Výukové cíle Uvést kandidáty do základních oblastí teologie.
Obsah kurzu

Cílem kurzu je uvést budoucí akolyty, případně všechny další zájemce o prohloubení vlastní víry, do základních oblastí teologie, kterými jsou: 
- Systematická (dogmatická) teologie 
- Bible
- Církevní dějiny (světové i české)
- Etika
- Liturgika  
- Církevní právo 
- Pastorálka 
Studenti Celoživotního vzdělání (CŽV) navštěvují tyto kurzy společně se studenty bakalářského oboru teologie.

Forma a metody výuky

přednášky a semináře

Doporučená literatura

Ke každému předmětu bude doporučena literatura na začátku semestru.

Lektorské zabezpečení Vyučující TF JU
Rozsah kurzu 116 hodin výuky
Termíny výuky

Výuka probíhá o sobotách. Jedná se o následující soboty:

Zimní semestr: 5. 10., 12. 10., 19. 10., 9. 11., 23. 11., 30. 11., 7. 12., 14. 12. 2019, 11. 1. 2020
Letní semestr: 22. 2., 29. 2., 7. 3., 21. 3., 28. 3., 4. 4., 18. 4., 25. 4., 16. 5., 23. 5. 2020

Výše uvedené sobotní termíny jsou ty, v nichž na Teologické fakultě probíhá výuka. Konkrétní rozvrh závisí na tom, jaké předměty si student v daném semestru zvolí. Výuka tohoto kurzu CŽV obvykle všechny tyto sobotní termíny nepokrývá.
Poplatek

8 000 Kč (2 000 kč/semestr)

Standardní délka kurzu jsou 4 semestry, ale počet semestrů si může student upravit dle svých potřeb.

Platba kurzu na

účet číslo

 
104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu.
Minimální počet účastníků 7
Příjem přihlášek do 15. 9. 2019
Odborný garant ThLic. Adam Mackerle, Th.D. 
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení

Jednotlivé předměty budou zakončeny zápočtem nebo zkouškou.

V případě, že student bude chtít navázat studiem teologie v bakalářském stupni, budou mu (v souladu se Studijním a zkušebním řádem JU) uznány všechny zápočty a ty zkoušky, z nichž získal nanejvýš hodnocení „velmi dobře“, a to pokud nastoupí ke studiu do 5 let od absolvování daných předmětů.
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška


MENU