Úvod do sociální a charitativní práce

Úvod do sociální a charitativní práce

Akademický rok2021/22 (zimní/letní semestr)
Cílová skupina Uchazeči o studium oboru Sociální a charitativní práce, kteří mají ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.
Výukové cíle Umožnit studium 1. ročníku oboru Sociální a charitativní práce uchazečům, kteří prošli přijímacím řízením, ale nebyli přijati k řádnému studiu na TF JU i dalším zájemcům.
Obsah kurzu Studijní plán bude předán účastníku kurzu při zápisu do studijního programu v měsíci září. Student bude seznámen se všemi základními podmínkami nutnými pro absolvování akademického roku.
Forma a metody výuky

Přednáška, seminář.

Doporučená literatura Odborná literatura bude předána garantem předmětu
Lektorské zabezpečení kolektiv vyučujících TF JU
Rozsah kurzu 120 výukových hodin povinné předměty/ rok
Termíny výuky

Soboty, kdy probíhá kombinované studium:

Konkrétní termíny budou upřesněny podle "Harmonogramu akademického roku 2021/2022".

Poplatek

26 000,- Kč/rok při platbě v měsíci červenci,
27 000,- Kč/rok při platbě v měsíci srpnu
28 000,- Kč/rok při platbě v měsíci září

Možnost využití splátkového kalendáře.

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol 6020256204, jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 10
Příjem přihlášek do 31. 8. 2021
Odborný garant doc. Michal Opatrný, Dr.theol.
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Podmínky studia 
Storno podmínky V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením kurzu není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením kurzu je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.MENU