Podrobné informace o kurzech

Syndrom vyhoření a jeho prevence
Arteterapie – vývoj lidské kresby
Cizí jazyk (AJ/ŠJ/LJ) pro veřejnost se studenty TF
Dětská univerzita
Základy sebekoučování a osobního timemenagementu
Juniorská univerzita
Inovace v sociální a cirkulární ekonomice
Filosofie pro děti - starší děti (8 - 13 let)
Znaková řeč 1
Znaková řeč 2
Úvod do sociální a charitativní práce
Úvod do pedagogiky volného času
Úvod do etiky v sociální práci
Úvod do navazujícího Mgr. studia pedagogiky volného času
Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání
Studium v oblasti pedagogických věd - vychovatelství
Nemocniční kaplan
Vzdělávací kurz pro katechety
Vzdělávací kurz pro akolyty
Kurz pro vedoucí zájmových kroužků (40 hodin)
Základy asertivní komunikace a zdravého sebeprosazení - elementary
Základy asertivní komunikace a zdravého sebeprosazení - advanced
Psychologické aspekty vedení a řízení lidí
Angličtina pomalu ale jistě s důrazem na konverzaci
Jak s dětmi otevírat téma smrti a ztrát
JEDNODUŠE, POMALU A SPOLU - příspěvek pedagogiky Franze Ketta k aktuálním otázkám vzdělávání s dílnami osobnostně sociálního rozvoje pedagogů.
SIMPLY, SLOWLY, TOGETHER - the contribution of Franz Kett pedagogy to current issues of education with workshops for personal and social development of teachers
Úvod do sociální a charitativní práce
Take It Jeasy! Populismus v české církvi
Jak s dětmi otevírat téma smrti a ztrát
Putování duchovní krajinou Novohradských hor
Historie s prof. Weisem
Teologie
Filosofie
RozvrhUN_final.pdf
copy_of_RozvrhUN_final.pdf
Úvod do pedagogiky Franze Ketta
Lektorská dílna
ICT ve vzdělávání - Učení hrou a tvorba vlastní vzdělávací hry
Základní kurz pedagogiky Franze Ketta se zaměřením na předškolní vzdělávání
Arteterapie – vývoj lidské kresby (listopad)

MENU