Podrobné informace o kurzech

Úvod do sociální a charitativní práce
Úvod do pedagogiky volného času
Úvod do etiky v sociální práci
Úvod do navazujícího Mgr. studia pedagogiky volného času
Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání
Arteterapie – vývoj lidské kresby
Výtvarné techniky v arteterapii (kresba a malba)
Cizí jazyk (AJ/ŠJ/LJ) pro veřejnost se studenty TF
Studium v oblasti pedagogických věd - vychovatelství
Dětská univerzita
Ježíš z Nazareta – Jan Křtitel a poselství o Božím království
Juniorská univerzita
Hlavní vedoucí dětských táborů – akreditovaný kurz MŠMT
Angličtina pomalu ale jistě s důrazem na konverzaci - LS
Policejní právo pro sociální práci
Základy asertivní komunikace a zdravého sebeprosazení - advanced
Angličtina pomalu ale jistě s důrazem na konverzaci
Italský jazyk a kultura - základy
Italský jazyk a kultura - pokročilí
Filosofie pro děti
Znaková řeč 1
Znaková řeč 2
Úvod do sociální a charitativní práce
Úvod do pedagogiky volného času
Úvod do etiky v sociální práci
Úvod do navazujícího Mgr. studia pedagogiky volného času
Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání
Studium v oblasti pedagogických věd - vychovatelství
Nemocniční kaplan
Vzdělávací kurz pro katechety
Vzdělávací kurz pro akolyty
Cesta k plnému připodobnění se Kristu (spirituální teologie)
Kurz pro vedoucí zájmových kroužků (40 hodin)
Izrael – země Ježíše, Z Izraele do Jordánska a zpět
Územní a místní samospráva
Základy asertivní komunikace a zdravého sebeprosazení - elementary
Základy asertivní komunikace a zdravého sebeprosazení - advanced
Interpersonální konflikty a možnosti jejich řešení
Psychologické aspekty vedení a řízení lidí
Vyřežte si na Vánoce vlastní betlém
Znaková řeč 3

MENU