Podrobné informace o kurzech

Syndrom vyhoření a jeho prevence
Arteterapie – vývoj lidské kresby
Cizí jazyk (AJ/ŠJ/LJ) pro veřejnost se studenty TF
Dětská univerzita
Juniorská univerzita
Hlavní vedoucí dětských táborů – akreditovaný kurz MŠMT
Inovace v sociální a cirkulární ekonomice
Psychologické aspekty sebekoučování a osobního timemanagementu
Filosofie pro děti - starší děti (8 - 13 let)
Znaková řeč 1
Znaková řeč 2
Úvod do sociální a charitativní práce
Úvod do pedagogiky volného času
Úvod do etiky v sociální práci
Úvod do navazujícího Mgr. studia pedagogiky volného času
Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání
Studium v oblasti pedagogických věd - vychovatelství
Vzdělávací kurz pro katechety
Vzdělávací kurz pro akolyty
Člověk ve světle Bible (biblická antropologie)
Kurz pro vedoucí zájmových kroužků (40 hodin)
Základy asertivní komunikace a zdravého sebeprosazení - elementary
Základy asertivní komunikace a zdravého sebeprosazení - advanced
Psychologické aspekty vedení a řízení lidí
Angličtina pomalu ale jistě s důrazem na konverzaci
Jak s dětmi otevírat téma smrti a ztrát
JEDNODUŠE, POMALU A SPOLU - příspěvek pedagogiky Franze Ketta k aktuálním otázkám vzdělávání s dílnami osobnostně sociálního rozvoje pedagogů.
SIMPLY, SLOWLY, TOGETHER - the contribution of Franz Kett pedagogy to current issues of education with workshops for personal and social development of teachers
Učitelství náboženství
Výchova ke křesťanství – studium k pastorační a katechetické práci ve farnostech
Úvod do sociální a charitativní práce

MENU