Úvod do etiky v sociální práci

Úvod do etiky v sociální práci

Akademický rok2020/21 (zimní/letní semestr)
Cílová skupina Uchazeči o studium oboru Etika v sociální práci, kteří mají ukončené bakalářské vzdělání v oboru sociální práce.
Výukové cíle Umožnit studium 1. ročníku oboru Etika v sociální práci uchazečům, kteří prošli přijímacím řízením, ale nebyli přijati k řádnému studiu na TF JU i dalším zájemcům.
Obsah kurzu Studijní plán bude předán účastníku kurzu při zápisu do studijního programu v měsíci září. Student bude seznámen se všemi základními podmínkami nutnými pro absolvování akademického roku.
Forma a metody výuky

Přednáška, seminář.

Doporučená literatura Odborná literatura bude předána garantem předmětu
Lektorské zabezpečení kolektiv vyučujících TF JU
Rozsah kurzu 110 výukových hodin povinné předměty/ rok
Termíny výuky

Soboty, kdy probíhá kombinované studium:

ZS: 3. 10., 10. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11., 28. 11., 12. 12., 19. 12. 2020, 9. 1. 2021
LS: 20. 2., 27. 2., 13. 3., 20. 3., 27. 3., 10. 4., 17. 4., 24. 4.,15. 5., 22. 5. 2021

Poplatek 28 000,- Kč/rok při platbě v měsíci červenci,
29 000,- Kč/rok při platbě v měsíci srpnu
30 000,- Kč/rok při platbě v měsíci září
Možnost využití splátkového kalendáře.

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol 6020256404, jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 10
Příjem přihlášek do 31. 8. 2020
Odborný garant doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Podmínky studia
Storno podmínky V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením kurzu není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením kurzu je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU