Úvod do etiky v sociální práci

Úvod do etiky v sociální práci

Akademický rok2021/22 (zimní/letní semestr)
Cílová skupina Uchazeči o studium oboru Etika v sociální práci, kteří mají ukončené bakalářské vzdělání v oboru sociální práce.
Výukové cíle Umožnit studium 1. ročníku oboru Etika v sociální práci uchazečům, kteří prošli přijímacím řízením, ale nebyli přijati k řádnému studiu na TF JU i dalším zájemcům.
Obsah kurzu Studijní plán bude předán účastníku kurzu při zápisu do studijního programu v měsíci září. Student bude seznámen se všemi základními podmínkami nutnými pro absolvování akademického roku.
Forma a metody výuky

Přednáška, seminář.

Doporučená literatura Odborná literatura bude předána garantem předmětu
Lektorské zabezpečení kolektiv vyučujících TF JU
Rozsah kurzu 110 výukových hodin povinné předměty/ rok
Termíny výuky

Soboty, kdy probíhá kombinované studium:

Konkrétní termíny budou upřesněny podle "Harmonogramu akademického roku 2021/2022".

Poplatek 28 000,- Kč/rok při platbě v měsíci červenci,
29 000,- Kč/rok při platbě v měsíci srpnu
30 000,- Kč/rok při platbě v měsíci září
Možnost využití splátkového kalendáře.

Platba kurzu na účet číslo

 104725778/0300

Variabilní symbol 6020256404
Příjem přihlášek do 31. 8. 2021
Maximální kapacita 5
Odborný garant doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Podmínky studia.
Storno podmínky V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením kurzu není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením kurzu je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU