Pojďme si to říct aneb Peripatetický brainstorming 2 - Římov

Pojďme si to říct aneb Peripatetický brainstorming 2. V pořadí již druhý výlet Katedry filosofie a religionistiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích proběhl v pátek 26.6. 2014. Studenti a studentky bc. oboru Humanistika a NMgr. Filosofie společně s pedagogy nejprve dorazili vlakem do Velešína. Po procházce městem jsme vyrazili po turistické značce okolo Římovské přehrady. Udělali jsme si odbočky na krásou vyhlídku do okolní krajiny a na zbytky vrcholně středověkého hrádku Kamenná věž. Po společném obědě nás čekala komentovaná prohlídka poutního areálu v Římově, který tvoří kostel sv. Ducha a Loreta s ambity. Po modré turistické značce jsme prošli celý okruh Římovské pašijové cesty, kterou dohromady tvoří dvacet pět zastavení. U každého z nich některý z účastníků výletu přečetl vhodný citát z biblického textu. Podařilo se nám tedy spojit putování krásnou jihočeskou krajinou s poznáním pozoruhodného souboru barokní sakrální architektury.

MENU