Filosofie za minutu

Filosofie může být srozumitelná a užitečná

Přiblížit srozumitelně základní filosofické pojmy každému je cílem seriálu krátkých videí, které od října zveřejňuje každý týden Katedra filosofie a religionistiky Teologické fakulty v Českých Budějovicích.

 „Ještě jednou děkuji za videa. Jsou velmi srozumitelná, jasná a mnohá zábavná. Studentům se líbilo jsoucno, je doplněno pěkným příkladem (jak se vyhazují studenti od zkoušky za jsoucno), a to je pobavilo. Pokračujte dále. Rádi bychom viděli například videa z renesanční filosofie - panteismus, R.Descartes - Cogito,ergo sum?“ říká pedagožka Gymnázia v Prachaticích V. Chválová.

 

Ve stručných videoklipech na youtube kanálu Teologické fakulty a také na jejím Facebookovém profilu pod názvem „Filosofie (asi) za minutu“ filosof a děkan fakulty Tomáš Machula nebo filosof a vyučující TF Doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil. srozumitelně a stručně vysvětlují pojmy jako je například metafyzika, jsoucno nebo esence a další.

„Chtěli jsme ukázat, že lidé se nemusí filosofie bát a že pojmy, které budí respekt, nejsou zdaleka tak nepochopitelné, jak se na první pohled nebo poslech může jevit,“ řekl Tomáš Machula.

Videa mohou sloužit jako vhodné pomůcky pro studenty, kteří se připravují na testy ze základů filosofie, ale i pro každého, kdo hledá srozumitelné, praktické a přitom odborné vysvětlení filosofických pojmů.

Více informací o celém projektu najdete na www.fizami.cz

 

Zatím se můžete podívat na vysvětlení těchto pojmů:

 

 

Empirismus a racionalismus
Věda
Deontologie
Druhá scholastika
Poznání
Potence a akt
Ctnost
Bůh
Čas
Materie a forma
Věc o sobě
     Kategorický imperativ      
Etika
Duše
Esence
Jsoucno
Metafyzika
Přirozenost
Scholastika

                                                               

MENU