Peripatetický brainstorming 3 - Třeboň

Poslední červnový pátek již tradičně proběhl výlet Katedry filosofie a religionistiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pod možná trochu krkolomně znějícím názvem Peripatetický brainstorming. Jde vlastně o jednodenní výlet, jehož smyslem je příjemné neformální setkání především studentů a studentek třetího ročníku bakalářského oboru Humanistika (nově Filosofie a religionistika), navazujícího magisterského oboru Filosofie a pedagogů zmiňované katedry. Při společných zážitcích tak máme příležitost poznat se trochu jinak, než jak jsme zvyklí z prostředí přednášek a seminářů. Navrhovaný program vždy v sobě snoubí dva tradiční prvky: putování jihočeskou krajinou s možností vzájemných diskusí kombinujeme s poznáním zajímavých sakrálních památek.

Letos byla za náš cíl zvolena lázeňská Třeboň. Výlet jsme začali komentovanou prohlídkou kostela Panny Marie Královny a sv. Jiljí. Viděli jsme také pozoruhodnou freskovou výzdobu přilehlé křížové chodby a prošli se sluncem zalitou rajskou zahradou, která nádherně voněla růžemi. Poté jsme se přesunuli do lokality Na kopečku, kde jsme navštívili výstavu buddhistického umění v rámci Asijského kulturního centra. Zasvěceným průvodcem po expozici předmětů z oblasti vadžrajánového buddhismu nám byl dr. Milan Klečka. Výstava se nachází v zajímavé technické památce, kterou je rekonstruovaná budova vodojemu z roku 1909 postavená podle návrhu významného českého architekta Jana Kotěry. Z vrcholu stavby byl krásný výhled na Třeboň a její severovýchodní okolí. Ale to nebyl jediný naplánovaný pohled z výšky. Po společném obědě jsme se totiž přesunuli do areálu Lázní Aurora, kde je návštěvníkům k dispozici vyhlídková terasa. Z ní je krásný rozhled do okolní krajiny, na udržovaný lázeňský park, poklidnou hladinu rybníka Svět a dominanty Třeboně. Celý výlet jsme však ukončili až na schodech Schwarzenberské hrobky v Domaníně odhalením slibovaného překvapení, kterým byly čtyři šifry speciálně navržené pro příležitost našeho katedrového výletu. Na shledanou 24. června 2016 na Peripatetickém brainstormingu 4. Za hlavní pořadatele Martin Klapetek, Ph.D. (Kfi TF JU) a Bc. Kateřina Tomášková (NMgr. Filosofie).

MENU