Katedra etiky, psychologie a charitativní práce

Profil katedry

Hlavním úkolem Katedry etiky, psychologie a charitativní práce je zajistit vědecky a pedagogicky obory Sociální a charitativní práce (Bc.), Etika v sociální práci (NMgr.) a Charitativní práce (Ph.D.). Dále katedra spolupracuje na vědeckém a pedagogickém zajištění dalších oborů – a to zejména v oblastech pastorální teologie pro teologické obory, etiky pro všechny obory na fakultě a základů psychologie a sociální práce pro teologické a pedagogické obory. Více...

Lidé na katedře

Vedoucím katedry je doc. Michal Opatrný, Dr. theol., sekretářkou katedry je Martina Strusková. Více…

 

Aktivity katedry

Katedra každoročně organizuje konferenci v oblasti sociální a charitativní práce a realizuje několik vědeckovýzkumných projektů. Více...


Spolupracující instituce

Členové katedry se nezaměřují pouze na teoretickou výuku, ale své přednášky propojují s praxí. Vyučované předměty běžně navštěvují odborníci z terénu. Více...

MENU