Lidé na katedře

 


                                                               Badatelské zaměřeníFotografie

Vedoucí katedry

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

telefon katedra: +420 389033542
e-mail:
kancelář číslo 206b

konzultační hodiny ZS 2018/2019:
pátek 8.45 - 9.45 hod.
KH dne 2. a 9.11. zrušeny

Teorie a metody charitativní práce.
Interakce sociální práce a praktické teologie.
Diakonická pastorace (kaplanství atp.)
Pastorální konstituce Gaudium et spes

opatrny

Sekretářka katedry

Martina Strusková

telefon kancelář: +420 389 033 537

kancelář číslo 206c


 

 

 

 

 

 

 

prof. PhDr. Milan Nakonečný

telefon katedra: +420 387 773 510
e-mail:
kancelář číslo 207

konzultační hodiny ZS 2018/2019:
čtvrtek 11:25 - 12:25 hod.

filosofie mysli
směry v hlubinné psychologii
mimořádné stavy vědomí 
esoterické doktríny, zejména hermetismus                    
doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.

telefon katedra: + 420 389 033 519
mobil: + 420 731 600 087
e-mail:
kancelář číslo 4.45 (3.patro)

konzultační hodiny ZS 2018/2019:
úterý 14.30 - 15.30 hod.
pastorační poradenství (duchovní rozhovor, osobní konzultace) 
úterý 14.00 - 15.00 hod.
nejlépe dle předběžné domluvy (email, tel.),
platí i pro jiné možné termíny!
pro studenty KS:
dle domluvy


Životopis
Publikační činnost

teologická etika
etika manželství
společensko-etické otázky
sociální učení církve
etika sociální práce
srajer

Mgr. et Mgr. Karolina Diallo, Ph.D.

telefon katedra: +420 387 773 510
e-mail:
kancelář číslo 207

konzultační hodiny:
dle předchozí domluvy e-mailem


Životopis
Publikační činnost

obecná psychologie
kognitivní psychologie
sociální psychologie
forenzní psychologie
policejní psychologie
zaměření disertační práce:

kognitivně-psychologické aspekty znovurozpoznávání osob dle obličejových rysů, rekognice jako metoda kriminalistické praxe a procesní úkon v trestně-právním řízení

diallo

Mgr. Markéta Elich, Ph.D.

telefon katedra: +420 387 773 526
e-mail:
kancelář číslo 4.16

konzultační hodiny:
mateřská dovolená

 

kvalita v sociální práci a službách
osobnost sociálního pracovníka
teorie a metody sociální práce
arteterapie
interkulturní a globální rozvojové vzdělávání
Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D.

telefon katedra: +420 389 033 510
mobil: +420 602 132 393
e-mail: 
kancelář číslo 207

konzultační hodiny:
dle individualni domluvy

Vzájemný vztah sociální práce a praktické teologie,
dějiny praktické teologie

RSDr. Ján Mišovič, CSc.

telefon katedra: +420 38 777 3541
e-mail:
kancelář číslo 4.18

konzultační hodiny ZS 2018/2019:
čtvrtek 13:30 - 14:30 hod.
sociologické aspekty výzkumu sociální práce
empirické aspekty vztahu k náboženství
sociologie a výzkum veřejného mínění
mišovič
Mgr. Martina Pavelková

telefon katedra: + 420 389 033 526
mobil: + 420 777 322 299
e-mail:
kancelář číslo 4.16 (3. patro)

konzultační hodiny ZS 2017/2018:
pondělí 14:00 -15:00 hod.
speciální teologická etika
lékařská etika
etika ctností

Mgr. Karel Šimr

telefon katedra: +420 387 773 533
e-mail:  
kancelář č. 4.50

konzultační hodiny
dle domluvy e-mailem


teorie diakonie
diakonická teologie
diakonická spiritualita

Mgr. Petra Tlčimuková

telefon katedra: +420 387 773 541
kancelář č. 4.18

konzultační hodiny
dle domluvy e-mailem
sociologie náboženství
sociálněvědní výzkum náboženství
kvalitativní výzkumné strategie
globální buddhismus
nová náboženská hnutí
doc. PhDr. David Urban, Ph.D.

telefon katedra: +420 387 773 541

kancelář č. 4.18

konzultační hodiny

dle domluvy e-mailem

Životopis a publikační činnost

Mgr. Veronika Zvánovcová, Ph.D.

telefon katedra: +420 387 773 541
e-mail:,
kancelář číslo 4.18

konzultační hodiny
mateřská dovolená


Externí vyučující:                                                                                                                            
mjr. Mgr. Tomáš Adámek
telefon: 723 697 694
e-mail:
konzultační hodiny: dle domluvy e-mailem
kancelář č. 4.18
Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D.
telefon: 387 773 245
e-mail:
konzultační hodiny: dle domluvy e-mailem
kancelář č. 4.46
PhDr. Jaroslav Hála
telefon: 389 037 566
e-mail:
konzultační hodiny: dle domluvy e-mailem
kancelář č. 4.18
http://www.sweb.cz/penologie.hala

Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D.
e-mail:
konzultační hodiny: dle domluvy e-mailem
kancelář č. 4.46

PhDr. Lenka Motlová
e-mail:
konzultační hodiny: dle domluvy e-mailem
kancelář č. 4.46
PhDr. Věra Müllerová
telefon: +420 387 438 703
e-mail: ,
konzultační hodiny: dle domluvy e-mailem
kancelář č. 4.16
Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. (PF)
e-mail:
konzultační hodiny: dle domluvy e-mailem
telefon: 387 773 368
kancelář č. 4.16
Mgr. Veronika Plachá
telefon: 387 773 363
e-mail:
konzultační hodiny: dle domluvy e-mailem
kancelář č. 4.46
Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D.
telefon katedra: +420 389 037 585
e-mail:
konzultační hodiny: dle domluvy e-mailem
kancelář č. 4.46
Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D.
telefon katedra: +420 38 777 3541
e-mail:
konzultační hodiny: dle domluvy e-mailem
kancelář č. 4.16
Mgr. Jana Šimečková
e-mail:
konzultační hodiny: dle domluvy e-mailem
kancelář č. 4.46
PhDr. Olga Vaněčková
telefon: 387 773 220
e-mail:
konzultační hodiny: dle domluvy e-mailem
kancelář č. 4.46


Interní doktorandky a doktorandi:Školitel:

Mgr. Nicole Emrová

zvonin00@tf.jcu.cz

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

Mgr. Michal Kaczor

kaczom00@tf.jcu.cz

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

Mgr. Helena Lustová

lustova@tf.jcu.cz

doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.

Mgr. et Mgr. Jana Maryšková

marysj00@tf.jcu.cz

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

Mgr. Marie Němcová

nemcom01@tf.jcu.cz

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

Mgr. Alice Singrová

singra00@tf.jcu.cz

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

Mgr. Lucie Smolíková

smolil00@tf.jcu.cz

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

Mgr. Anna Sýkorová

annasykorova@tf.jcu.cz

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

Mgr. Miroslav Škoda

přerušené studium
skodam00@tf.jcu.cz

doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.

Mgr. Monika Vachová (Flídrová)

telefon katedra: +420 389 033 541
e-mail: flidrm00@tf.jcu.cz
kancelář číslo 4.18

 doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

Externí doktorandky a doktorandi:Školitel:

Mgr. Martina Baráková

barakm00@tf.jcu.cz

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

Mgr. Ondřej Čech

cechon00@tf.jcu.cz

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

Mgr. Petr Černý

cernyp02@tf.jcu.cz

doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.

Mgr. Veronika Halamová

kurikv00@tf.jcu.cz

doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.

ThDr. Markéta Kateřina Holečková

holecm01@tf.jcu.cz

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

ThLic. et Mgr. Petra Otýpková

otypkp00@tf.jcu.cz

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.
Mgr. Silvie Ročovská
rocovs00@tf.jcu.cz
doc. Michal Opatrný, Dr. theol.
Osobnosti, které se zapsaly do dějin katedry:
Jan Polivka a Zdeněk Demel
Helmut Renöckl


 

Hromadný email všem členům a spolupracovníkům katedry: kchp@tf.jcu.cz

MENU