Aktivity katedry

 

MÍSTO TEOLOGIE V TEORIÍCH A METODÁCH SOCIÁLNÍ PRÁCE: POTENCIÁLY A RIZIKA

Sociální práce je nejen interdisciplinární obor, který vychází z teorií a metod různých zejména sociálních a humanitních věd a adaptuje je pro pomoc klientům. Je zároveň i transdisciplinárním oborem, protože potřebuje znalosti epistemologické a ontologické povahy, které jí umožňují správnou volbu teorií a metod ostatních oborů a rozhodnutí o vhodné podobě jejich aplikace v praxi. Konference se proto bude zabývat tím, jaké potenciály a rizika má teologie pro sociální práci jak v epistemologické a ontologické rovině, tak v rovině aplikační.  Více...

 

Tradiční výlet členů KCHP - tentokrát k památníku Lety

23. 6. 2017 se několik členů katedry Etiky, psychologie a sociální práce vydalo navštívit památník Lety, kde mezi roky 1942 a 1943 stál cikánský tábor.  Další informace...


Vzdělávací přednášky pro středoškoláky

Katedra etiky, psychologie a charitativní práce TF JU v Českých Budějovicích nabízí středoškolákům soubor přednášek ze sociální a charitativní práce i etiky. Výukové přednášky jsou určeny zejména závěrečným ročníkům. Odborníci rádi navštíví studenty přímo ve škole v rámci výuky ZSV nebo společenskovědního semináře a představí studentům nabízená témata zajímavým způsobem. Přednáškami lze nahradit výklad látky či je považovat za zpestření výuky o nová témata, jsou bezplatné a zároveň slouží k prezentaci Jihočeské univerzity.

Téma přednášky bude stanoveno po dohodě s lektorem. Aktuálně například nabízíme:

"Sociální sítě & sociální sítě" 

Lidská "ochranná síť" v podobě mezilidských vztahů s našimi nejbližšími (rodina) změnila v průběhu několika desetiletí svůj základní podpůrný význam, oproti tomu, jak toto chápali naši předci v minulosti. V rámci změny struktury lidských sítí je proto třeba využívat jiných opor, které nám pomáhají lidsky fungovat, a to v každém věku - od dětí po seniory, v různých oblastech. Ochrannou roli potřebným v náročných životních situacích tak převzala síť sociálních institucí a její novodobí "superhrdinové" – sociální pracovníci, kteří bojují se zlem mnoha podob. Lidský kontakt v současnosti v mnohých případech nahrazují sociální sítě, u  kterých stráví lidé mnoho svého času. I sociální pracovníci se dostávají (krom svého "tradičního" zaměření) do nelehkého souboje s sociálními sítěmi (např. Facebook, Twitter, Instagram, Youtube aj.), které jsou úrodným místem pro mnoho podob kyberkriminality. Sociální sítě mohou být sice v mnoha směrech přínosné, ale zároveň se stávají nevyzpytatelným Damoklovým mečem, ke kterému bychom se neměli chovat lhostejně.

Přednášky lze objednávat na tel.: 389 033 547 či e-mailem: vnechvatalova@tf.jcu.cz u Vladimíry Nechvátalové.

 

Tradiční výlet členů KCHP - tentokrát do Píseckých hor

Členové Katedry etiky, psychologie a charitativní práce TF JU vyrazili 24. 6. 2016 na výlet do Píseckých hor na Cestu bolestných kamenů.  Tato stezka vychází ze symboliky křesťanské křížové cesty a jejího poselství – čtrnáct bolestí – čtrnáct zastavení směřujících k vrcholu  –  zastavení Naděje. Trasa měří 1,5 km a stoupá z lokality U Vodáka malebným prostorem přírodního parku až k Vyhlídce píseckých lesníků pod vrchem Jarník (609 m.n.m.). Každé zastavení je ztvárněno kamenem (o váze 5-7t), který má symbolizovat břemeno a tíhu, které člověk nese. Sjednocujícím prvkem celé cesty je kruh jako symbol jednoty, absolutna, nekonečnosti a věčnosti. Na každém kameni je kovová obruč nesoucí název bolesti (zde “Rozpad rodiny a vztahů”) a čočka rubínového skla, která symbolizuje kapku krve.  Další informace...

Konference Gaudium et spes

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pořádala konferenci k 50. výročí vyhlášení Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes. Konference byla zahájena ve čtvrtek 26. 11. 2015 v 18 hodin v čítárně K. Skalického (klášterní sál - Piaristické náměstí). V pátek 27. 11. a v sobotu 28. 11. 2015 se konference uskutečnila v historické budově Jihočeského muzea, Dukelská 1, České Budějovice. Konferenci spolupořádalo Biskupství českobudějovické a Pracovní skupina ČBK pro sociální otázky. Další informace...

 

V období 2013-2015 jsou na katedře řešeny dva projekty GAJU:

- 157/2013/H Etika v kontextech společenských změn a výzev; řešitel: doc. Jindřich Šrajer

 - 117/2013/H Pojetí kvality sociální práce v souvislosti se sebedefinováním sociálního pracovníka a jeho profese; řešitel: Markéta Elichová, Ph.D.

 

Studentská konference „Pojetí kvality sociální práce v souvislosti se sebedefinováním sociálního pracovníka a jeho pomáhající profese

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Katedra etiky, psychologie a charitativní práce, pořádala Studentskou konferenci „Pojetí kvality sociální práce v souvislosti se sebedefinováním sociálního pracovníka a jeho pomáhající profese“. Tato konference se konala dne 11. 12. 2014 v rámci stejnojmenného projektu GA JU 117/2013/H.

K aktivní účasti na konferenci byli zváni především studenti doktorského a magisterského studia sociálních oborů s příspěvky vázajícími se k dobré praxi, kvalitě sociální práce, vztahu kvality a současného stavu sociální práce, vztahu vzdělávání v sociální práci a dobré praxi, SQSS apod. Na konferenci vystoupilo šest studentů z naší fakulty – Mgr. Lukáš Urbánek, Mgr. Anna Sýkorová, Mgr. Monika Flídrová, Bc. Tereza Morongová, Bc. Pavla Dvořáková, Bc. Nika Pejchová. Ti přednesli své referáty na téma kvalita v sociálních službách. Prezentované příspěvky byly pod drobnohledem vedoucího Katedry etiky, psychologie a charitativní práce doc. Michala Opatrného, Dr.theol. a řešitelky projektu GA JU Mgr. Markéty Elichové, Ph.D. Všechny příspěvky budou vydány ve sborníku, který vyjde v příštím roce.

MENU