Spolupracující instituce

Členové katedry se nezaměřují pouze na teoretickou výuku, ale své přednášky propojují s praxí. Vyučované předměty běžně navštěvují odborníci z terénu.

V roce 2015 - 2017 na fakultě přednášeli:
Mgr. Roman Varga, ředitel Cheironu T, o.p.s., Tábor:  Komunitní sociální práce

 

Lenka Píšová, ředitelka Oblastní charity Sušice: Projekt Prostor

 

Mgr. Monika Flídrová, vedoucí Domácího hospice sv. Veroniky: Hospicová péče

 

Bc. Kamil Podzimek, vedoucí zařízení Jihočeský streetwork PREVENT, Lannova 63 : přednáška s diskuzí: "Změna přijde, když se zastavíš"

 

Mgr. Bc. Lenka Lerchová, Odbor sociálních věcí,  Sociálně právní ochrana dětí (OSPOD) České Budějovice: přednáška s diskuzí: "Práce sociálního pracovníka/pracovnice na OSPODu"

 

Jiří Pasz, MSc., Národní ústav duševního zdraví Klecany: Sociální práce za hranicemi všednosti

 

Mgr. Světlana Porche, vedoucí střediska Migrace, Arcidiecézní charita Praha: Sociální práce s cizinci a uprchlíky


Dana Bedlánová, vedoucí Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím, Diecézní charita Č. Budějovice: Sociální práce s lidmi ohroženými domácím násilím


Mgr. Martin Fojtíček, ředitel sdružení Ledovec: Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním


Mgr. Anna Juráčková, Český západ: Sociální práce s lidmi ohroženými sociálním vyloučením


Mgr. Karel Šimr, koordinátor Psychosociálního intervenčního týmu ČR: Psychosociální krizová spolupráce s lidmi a komunitami, zasaženými
neštěstím


Bc. Bára Hrdonková, manažerka úseku služeb sociální péče Diakonie Západ: Sociální práce s lidmi s mentálním postižením


Mgr. Hana Vojtěchová, vedoucí zařízení Auritus, Farní charita Tábor: Sociální práce s lidmi ohroženými drogovou závislostí

 

Bc. Monika Kochlőflová, DiS., Rozkoš bez rizika: Terénní sociální práce v organizaci Rozkoš bez rizika


Mgr. Jiří Koreš, Prevent 99 z. ú.: Skupinová práce v doléčovacím centru


Bc. Simona Severová, Fokus Tábor, z. s.: Zavádění SQSS v organizaci a jejich praktický efekt v praxi


Mgr. Blanka Zemanová, Člověk v tísni, o.p.s.: Práce s postoji

MENU