Úřední hodiny pro odevzdání závěrečných prací

do 24. 3. v pracovní dny v době od 9:00 – 11:00 hod. kdykoliv po předchozí dohodě mailem či telefonicky (napište např. přijdu odevzdat práci 21. 3. v 9 hod.)

 

středa 25. 3.      9.00 - 11.00

čtvrtek 26. 3.     9.00 - 11.00

pátek 27. 3.       9.00 - 11.00

sobota 28. 3.      9.00 - 11.00

pondělí 30. 3.    9.00 - 11.00

úterý 31. 3.        9.00 - 11.00

                        13.00 - 15.00

 

 Než půjdete odevzdat práci, sledujte web katedry, časy se mohou měnit!

 

 

Student odevzdává:

  • dva výtisky BP/DP – každý výtisk musí obsahovat text prohlášení o samostatném zpracování práce, vč. souhlasu ke zveřejnění práce, a podpis studenta (CD se neodevzdává);

Při odevzdání závěrečné práce se dále kontroluje:

  • zápis zápočtu za seminář k BP nebo poslední Diplomový seminář – student si musí ohlídat zapsání zápočtu ve STAGu a donést sekretářce vytisknutý zápisový list A za LS 2019/2020 ze STAGu,
  • zda má student ve STAGu (oddíl absolvent – vysokoškolské kvalifikační práce) vyplněny všechny náležitosti (název práce shodný s názvem uvedeným ve výtisku práce), název v AJ, anotace, klíčová slova, vložený soubor BP/DP!…).
  • správnost názvu práce – název ve STAGu nesmí být velkými písmeny

 

MENU