Úřední hodiny pro odevzdání závěrečných prací

do 22. 3. v pracovní dny v době od 9:00 – 12:00 hod. kdykoliv po předchozí dohodě mailem či telefonicky (napište např. přijdu odevzdat práci 21. 3. v 9 hod.)

pondělí 25. 3.       9.00 - 12.00
úterý 26. 3.           9.00 - 12.00
středa 27. 3.         9.00 - 12.00
                          13.00 – 15.00
čtvrtek 28. 3.        9.00 - 12.00
pátek 29. 3.          9.00 - 12.00

 

Studenti KS, kteří se nemohou dostavit v pracovní den, se mohou též ozvat mailem či telefonicky k individuální domluvě.

Než půjdete odevzdat práci, sledujte web katedry, časy se mohou měnit!

Student odevzdává:

  • dva výtisky BP/DP – každý výtisk musí obsahovat text prohlášení o samostatném zpracování práce, vč. souhlasu ke zveřejnění práce, a podpis studenta; a

 

Při odevzdání závěrečné práce se dále kontroluje:

  • zápis zápočtu za seminář k BP nebo poslední Diplomový seminář – student si musí ohlídat zapsání zápočtu ve STAGu a donést sekretářce vytisknutý zápisový list A za LS 2018/2019 ze STAGu,
  • zda má student ve STAGu (oddíl absolvent – vysokoškolské kvalifikační práce) vyplněny všechny náležitosti (název práce shodný s názvem uvedeným ve výtisku práce), název v AJ, anotace, klíčová slova, vložený soubor BP/DP!…).
  • správnost názvu práce – název ve STAGu nesmí být velkými písmeny