Vzdělávací videa

Video vzniklo za podpory Evropských strukturálních fondů, konkrétně v rámci projektu Rozvoj JU - Kapacity pro VaV,
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006192 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Sociální práce

MENU