Odevzdání závěrečných prací

Na základě rozhodnutí rektora JU, které vychází z rozhodnutí Bezpečnostní rady státu, se ruší studijní aktivity vyžadující přítomnost studentů v prostorách JU.
Zůstává nezměněn termín 31. 3. pro odevzdání závěrečných kvalifikačních prací; práce se odevzdávají elektronicky přes IS STAG,odevzdávání fyzických výtisků je zatím odloženo na neurčito. Student si musí ohlídat zápis zápočtu za seminář k BP nebo poslední Diplomový seminář ve STAGu

MENU