Lidé na katedře

 


                                                               Badatelské zaměřeníFotografie

Vedoucí katedry


doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

telefon katedra: +420 389033542
e-mail:
kancelář číslo 206b

konzultační hodiny 2020/2021:
čtvrtek 9:00 - 11:00 hod.

Teorie a metody charitativní práce.
Interakce sociální práce a praktické teologie.
Diakonická pastorace (kaplanství atp.)
Pastorální konstituce Gaudium et spes

Michal Opatrný

Sekretářka katedry


Martina Strusková

telefon kancelář: +420 389 033 537

kancelář číslo 206c


 


 

 

 

 

 

 

Docenti

doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.

telefon katedra: + 420 389 033 519
mobil: + 420 731 600 087
e-mail:
kancelář číslo 4.45 (3.patro)

konzultační hodiny 2020/2021:
čtvrtek 9:30 - 11:00 hod.
pastorační poradenství (duchovní rozhovor, osobní konzultace) 
středa 9:30 - 11:00 hod.

 

jinak a pro studenty KS dle předběžné domluvy

Životopis
Publikační činnost

teologická etika
etika manželství
společensko-etické otázky
sociální učení církve
etika sociální práce
srajer

Interní vyučující

Mgr. et Mgr. Karolina Diallo, Ph.D.

telefon katedra: +420 387 773 510
e-mail:
kancelář číslo 207

konzultační hodiny:
dle předchozí domluvy e-mailem


Životopis
Publikační činnost

obecná psychologie
kognitivní psychologie
sociální psychologie
forenzní psychologie
policejní psychologie
zaměření disertační práce:

kognitivně-psychologické aspekty znovurozpoznávání osob dle obličejových rysů, rekognice jako metoda kriminalistické praxe a procesní úkon v trestně-právním řízení

diallo

Mgr. Markéta Elich, Ph.D.

telefon katedra: +420 387 773 526
e-mail:
kancelář číslo 4.16

konzultační hodiny:
dle domluvy

 

kvalita v sociální práci a službách
osobnost sociálního pracovníka
teorie a metody sociální práce
arteterapie
interkulturní a globální rozvojové vzdělávání

Mgr. Nicole Emrová

kancelář číslo 4.16

Emanuele Lacca, Ph.D.

telefon katedra: +420 387 773 533
kancelář číslo 4.50

 

s dotazy k výuce v ČJ je možno se obracet na asistentky dr. Laccy
Mgr. M. Němcovou  a Mgr. K. Majerovou

 

Životopis a publikační činnost

etika a sociální etika
charita v sociální etice
lidská důstojnost
středověká a novověká filosofie (druhá scholastika, španělská a italská)
lacca

RSDr. Ján Mišovič, CSc.

telefon katedra: +420 38 777 3541
e-mail:
kancelář číslo 4.18

konzultační hodiny 2020/2021:
čtvrtek 14:50 - 15:45 hod.
sociologické aspekty výzkumu sociální práce
empirické aspekty vztahu k náboženství
sociologie a výzkum veřejného mínění
mišovič
Mgr. Martina Pavelková

telefon katedra: + 420 389 033 526
e-mail:
kancelář číslo 4.16 (3. patro)

konzultační hodiny

dle domluvy e-mailem

speciální teologická etika
lékařská etika
etika ctností

Mgr. Karel Šimr, Ph.D.

telefon katedra: +420 387 773 533
e-mail:  
kancelář č. 4.50

konzultační hodiny
dle domluvy e-mailem

 


teorie diakonie
diakonická teologie
diakonická spiritualita
Šimr

Mgr. Petra Tlčimuková, Ph.D.

telefon katedra: +420 387 773 541
kancelář č. 4.18

konzultační hodiny
dle domluvy e-mailem

 

sociologie náboženství
sociálněvědní výzkum náboženství
kvalitativní výzkumné strategie
globální buddhismus
nová náboženská hnutí
doc. PhDr. David Urban, Ph.D.

telefon katedra: +420 387 773 541

kancelář č. 4.18

konzultační hodiny

dle domluvy e-mailem

Životopis a publikační činnost

Mgr. Veronika Zvánovcová, Ph.D.

telefon katedra: +420 387 773 541
e-mail:zvanovcova@tf.jcu.cz
kancelář číslo 4.18

konzultační hodiny ZS 2020/2021:
po předešlé domluvě, poté úterý od 11:00 - 12:00 hod.


Externí vyučující:                                                                                                                            
mjr. Mgr. Tomáš Adámek
telefon: 723 697 694
e-mail:
konzultační hodiny: dle domluvy e-mailem
kancelář č. 4.18
PhDr. Jaroslav Hála
telefon: 389 037 566
e-mail:
konzultační hodiny: dle domluvy e-mailem
kancelář č. 4.18
http://www.sweb.cz/penologie.hala
Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D.
telefon katedra: +420 389 033 510
mobil: +420 602 132 393
e-mail: 
konzultační hodiny: dle domluvy e-mailem
kancelář č. 207
Mgr. et Mgr. Jana Maryšková, Ph.D.
telefon katedra: +420 38 777 3541
e-mail:
konzultační hodiny: dle domluvy e-mailem
kancelář č. 4.16
prof. PhDr. Milan Nakonečný
telefon katedra: +420 387 773 510
e-mail:
konzultační hodiny: dle domluvy e-mailem
kancelář č. 207
Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D.
telefon katedra: +420 38 777 3541
e-mail:
konzultační hodiny: dle domluvy e-mailem
kancelář č. 4.16


Interní doktorandky a doktorandi:Školitel:

Mgr. Lucie Bláhová 

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

Mgr. Nicole Emrová

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

Mgr. Helena Lustová - přerušené studium

doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.

Mgr. Marie Němcová

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

Mgr. Alice Říhová

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

Mgr. Anna Skalová (Sýkorová) - přerušené studium

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

Mgr. Monika Vachová

telefon katedra: +420 389 033 541
e-mail:
kancelář číslo 4.18

 doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

Externí doktorandky a doktorandi:Školitel:

Mgr. Veronika Halamová

přerušené studium

doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.

ThDr. Markéta Kateřina Holečková

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

David Mutemwa

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.
Mgr. Tomáš Novák

novakt14@tf.jcu.cz

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.
ThLic. et Mgr. Petra Otýpková


doc. Michal Opatrný, Dr. theol.
Mgr. Silvie Ročovská
doc. Michal Opatrný, Dr. theol.


 

Hromadný email všem členům a spolupracovníkům katedry:

MENU