Lidé na katedře

 


                                                               Badatelské zaměřeníFotografie

Vedoucí katedry


doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

telefon katedra: +420 389033542
e-mail:
kancelář číslo 206b

konzultační hodiny LS 2019/2020:
čtvrtek 9:00 - 10:30 hod.

Teorie a metody charitativní práce.
Interakce sociální práce a praktické teologie.
Diakonická pastorace (kaplanství atp.)
Pastorální konstituce Gaudium et spes

opatrny

Sekretářka katedry


Martina Strusková

telefon kancelář: +420 389 033 537

kancelář číslo 206c


 


 

 

 

 

 

 

Profesoři a docenti

prof. PhDr. Milan Nakonečný

telefon katedra: +420 387 773 510
e-mail:
kancelář číslo 207

konzultační hodiny LS 2019/2020:
dle předchozí domluvy e-mailem

filosofie mysli
směry v hlubinné psychologii
mimořádné stavy vědomí 
esoterické doktríny, zejména hermetismus                    
Nakonečný
doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.

telefon katedra: + 420 389 033 519
mobil: + 420 731 600 087
e-mail:
kancelář číslo 4.45 (3.patro)

konzultační hodiny LS 2019/2020:
studijní volno
pastorační poradenství (duchovní rozhovor, osobní konzultace) 
studijní volno


Životopis
Publikační činnost

teologická etika
etika manželství
společensko-etické otázky
sociální učení církve
etika sociální práce
srajer

Interní vyučující

Mgr. et Mgr. Karolina Diallo, Ph.D.

telefon katedra: +420 387 773 510
e-mail:
kancelář číslo 207

konzultační hodiny:
dle předchozí domluvy e-mailem


Životopis
Publikační činnost

obecná psychologie
kognitivní psychologie
sociální psychologie
forenzní psychologie
policejní psychologie
zaměření disertační práce:

kognitivně-psychologické aspekty znovurozpoznávání osob dle obličejových rysů, rekognice jako metoda kriminalistické praxe a procesní úkon v trestně-právním řízení

diallo

Mgr. Markéta Elich, Ph.D.

telefon katedra: +420 387 773 526
e-mail:
kancelář číslo 4.16

konzultační hodiny:
rodičovská dovolená

 

kvalita v sociální práci a službách
osobnost sociálního pracovníka
teorie a metody sociální práce
arteterapie
interkulturní a globální rozvojové vzdělávání

Mgr. Nicole Emrová

kancelář číslo 4.16

Mgr. Michal Kaczor

kancelář číslo 4.18
Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D.

telefon katedra: +420 389 033 510
mobil: +420 602 132 393
e-mail: 
kancelář číslo 207

konzultační hodiny:
dle individualni domluvy

Vzájemný vztah sociální práce a praktické teologie,
dějiny praktické teologie

RSDr. Ján Mišovič, CSc.

telefon katedra: +420 38 777 3541
e-mail:
kancelář číslo 4.18

konzultační hodiny LS 2019/2020:
čtvrtek 14:50 - 15:45 hod.
sociologické aspekty výzkumu sociální práce
empirické aspekty vztahu k náboženství
sociologie a výzkum veřejného mínění
mišovič
Mgr. Martina Pavelková

telefon katedra: + 420 389 033 526
e-mail:
kancelář číslo 4.16 (3. patro)

konzultační hodiny

dle domluvy e-mailem

speciální teologická etika
lékařská etika
etika ctností

Mgr. Karel Šimr, Ph.D.

telefon katedra: +420 387 773 533
e-mail:  
kancelář č. 4.50

konzultační hodiny
dle domluvy e-mailem

 


teorie diakonie
diakonická teologie
diakonická spiritualita
Šimr

Mgr. Petra Tlčimuková, Ph.D.

telefon katedra: +420 387 773 541
kancelář č. 4.18

konzultační hodiny
dle domluvy e-mailem

 

sociologie náboženství
sociálněvědní výzkum náboženství
kvalitativní výzkumné strategie
globální buddhismus
nová náboženská hnutí
doc. PhDr. David Urban, Ph.D.

telefon katedra: +420 387 773 541

kancelář č. 4.18

konzultační hodiny

dle domluvy e-mailem

Životopis a publikační činnost

Mgr. Veronika Zvánovcová, Ph.D.

telefon katedra: +420 387 773 541
e-mail:zvanovcova@tf.jcu.cz
kancelář číslo 4.18

konzultační hodiny
rodičovská dovolená


Externí vyučující:                                                                                                                            
mjr. Mgr. Tomáš Adámek
telefon: 723 697 694
e-mail:
konzultační hodiny: dle domluvy e-mailem
kancelář č. 4.18
PhDr. Jaroslav Hála
telefon: 389 037 566
e-mail:
konzultační hodiny: dle domluvy e-mailem
kancelář č. 4.18
http://www.sweb.cz/penologie.hala
Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D.
telefon katedra: +420 38 777 3541
e-mail:
konzultační hodiny: dle domluvy e-mailem
kancelář č. 4.16


Interní doktorandky a doktorandi:Školitel:

Mgr. Lucie Bláhová 

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

Mgr. Nicole Emrová

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

Mgr. Michal Kaczor

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

Mgr. Helena Lustová

doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.

Mgr. Marie Němcová

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

Mgr. Alice Říhová

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

Mgr. Anna Skalová (Sýkorová)

přerušené studium

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

Mgr. Miroslav Škoda

doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.

Mgr. Monika Vachová

telefon katedra: +420 389 033 541
e-mail:
kancelář číslo 4.18

 doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

Externí doktorandky a doktorandi:Školitel:

Mgr. Ondřej Čech

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

Mgr. Veronika Halamová

přerušené studium

doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.

ThDr. Markéta Kateřina Holečková

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

Mgr. Marika Karbáčová

přerušené studium

karbam02@tf.jcu.cz

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

Mgr. et Mgr. Jana Maryšková

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

David Mutemwa

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.
Mgr. Tomáš Novák

novakt14@tf.jcu.cz

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.
ThLic. et Mgr. Petra Otýpková


doc. Michal Opatrný, Dr. theol.
Mgr. Silvie Ročovská
doc. Michal Opatrný, Dr. theol.


 

Hromadný email všem členům a spolupracovníkům katedry:

MENU