Filosofie pro středoškoláky

Katedra filosofie a religionistiky TF JU spolu s Ústavem estetiky a dějin umění FF JU v Českých Budějovicích nabízí středoškolákům soubor přednášek z filosofie, religionistiky a estetiky.

Výukové přednášky jsou určeny zejména závěrečným ročníkům. Odborníci z obou výše jmenovaných institucí rádi navštíví studenty přímo ve škole v rámci výuky ZSV nebo společenskovědního semináře a představí studentům tradiční humanitní obory zajímavým způsobem. Přednáškami lze nahradit výklad látky či je považovat za zpestření výuky o nová témata, jsou bezplatné a zároveň slouží k prezentaci Jihočeské univerzity.

Téma přednášky bude stanoveno po dohodě s lektorem. Aktuálně například nabízíme:

 • Nová náboženská hnutí
 • Islám v Evropě
 • Anselmův důkaz Boží existence
 • Tomáš Akvinský
 • DunsScotus
 • Avicennova revoluce v problému obecnin
 • Ockhamův nominalismus
 • Druhá scholastika - utajený fenomén dějin filosofie
 • Návrat metafyziky v analytické filosofii
 • G. Frege o smyslu a významu,
 • Je současný francouzský král plešatý?  Russell vs. Strawson
 • Proč být/nebýt filosofem?
 • Co je metafyzika?
 • Co to znamená něco vědět?
 • Co je to pravda?
 • Úvod do praktické logiky
 • Co to znamená "být možný"?
 • Můžeme mluvit o tom, co není?
 • Existuje čínská filosofie?
 • K čemu je nám logika?
 • Mají zvířata práva?
 • Lze s dětmi filosofovat?
 • Co je etika (praktická filosofie)?
 • Co je to ctnost?
 • Problém morální odpovědnosti aneb ne každý může být odpovědný za všechno a vůči každému
 • Odpovědnost za budoucí generace a mezigenerační spravedlnost
 • Etické problémy a výzvy v rámci současné asistované reprodukce
 • Etické proti/argumenty s ohledem na legalizaci eutanazie
 • Posmrtná existence a její význam v rámci etických a morálních úvah
 • Existuje život po životě? aneb Pascalova sázka
 • "Zpátky k věcem!" Co je to fenomenologie?
 • Kant a etika
 • Filosofie jako životní praxe
 • Nesmrtelnost lidské duše a její možná dokazatelnost
 • Poznáváme prvotně vnější svět, anebo naše vnitřní obrazy o vnějším světě?
 • Boží všemohoucnost jako východisko filosofie?
 • Myšlenka hierarchického řádu v dějinách filosofie
 • Co ví personalismus o mém vztahu k Tobě?
 • Proč má někdo naději a někdo problém? (Gabriel Marcel)
 • Řád lásky (Max Scheler)
 • Kdy je tolerance dobrá a kdy špatná (Gabriel Marcel)
 • "Porozumět jiným" – úvod do kulturní antropologie
 • Jazyk a kultura – vztahy, vazby, závislosti
 • Pojem náboženství v rozpětí kulturní rozmanitosti
 • Pojem umění v rozpětí kulturní rozmanitosti
 • Kultura a rituál
 • Téma "moudrost" v antické filosofii
 • Středověké diskuse o etice
 • Jaký je vztah lidské duše a mozku?
 • Co tím chtěl autor říci aneb autorský záměr a jeho vztah k uměleckému dílu
 • Co je to krása přírody aneb úvod do environmentální estetiky
 • Hyperrealita v prezidentské kampaní M. Zemana a K. Schwarzenberga (analýza strategií a estetických kódů)
 • Umění a kulturní průmysl aneb jak si rozumí múza a byznys
 • Kýč: nevinná zabava, nebo nebezpečný nástroj? Podoby a funkce kýče v současné (vizuálni) kultuře
 • Dandy: Hejsek, snob nebo něco jiného?

 

Přednášky lze objednávat na tel.: 389 033 532 nebo 606 428 966 či e-mailem: klapetek@tf.jcu.cz u Mgr. Martina Klapetka, Ph.D.

MENU