Pojďme si to říct aneb Peripatetický brainstorming 5 – okolí Trhových Svinů

Cílem letošního výletu vyučujících Katedry filosofie a religionistiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích společně se studenty bakalářského oboru Filosofie a religionistika a navazujícího magisterského oboru Filosofie bylo okolí Trhových Svinů. Stejně jako v minulých letech jste využili krásné počasí druhé poloviny června k diskuzím při procházce v přírodě, návštěvě zajímavých sakrálních i technických památek a společnému jídlu.

Shodou okolností byl letošní výlet “pánská jízda” :-) Naše trasa vedla Naučnou stezkou Trhovosvinsko. Vyrazili jsme od Sboru Církve československé husitské Jana Žižky z Trocnova stinnou alejí okolo několika opravených menších sakrálních staveb směrem k baroknímu poutnímu kostelu Nejsvětější Trojice.

Tam na nás už čekal náš průvodce se svou paní a vnučkou. Dověděli jsme se spoustu zajímavých informací o historii kostela a symbolice jeho architektury. Dokonce se rozezněly varhany a to také díky jednomu z našich studentů, který ochotně šlapal měchy (tímto děkuji Vítkovi Zemanovi:-) ).

Okolo trojúhelníkové kaple (prostě symbolika byla všudypřítomná) s vyvěrající radioaktivní vodou, kterou dobrovolně ochutnal náš kolega dr. Vít Erban, jsme prošli příjemným lesem okolo Klenského potoka. Na naší cestě jsme dokonce narazili na malý lom a většina výpravy rozhodně trvala na fotografii nad srázem. Okolo náhonu jsme se dostali až k technické památce, kterou je Buškův hamr. Prošli jsme si celou expozici a vyrazili zpět směr město Trhové Sviny na dobrý společný oběd.

Příští rok výlet proběhne v pátek 22.6. a pojedeme ... no to záleží také na vás, milé studentky a milí studenti :-)

Za pořadatele Martin Klapetek (Kfi TF JU)

MENU