Lidé na katedře

 

 

Badatelské zaměření:

 Fotografie:

Vedoucí katedry:

doc. Daniel Heider, Ph.D.

kancelář 217 (2. patro)
tel.: +420 389 033 543
e-mail: daniel.heider@seznam.cz
           heiderd@tf.jcu.cz

Konzultační hodiny LS 2017/2018:Životopis a publikační činnost

novověká filosofie
druhá scholastika
metafyzika
filosofická psychologie
antropologie

Sekretářka katedry:

Mgr. Leona Šťastná (děkanát)
tel: +420 389 033 530
e-mail: stastl00@tf.jcu.czprof. Mgr. Jaroslav Vokoun, Th.D.
kancelář 213 (2. patro)
tel:: +420 389 033 538

e-mail: jaroslav.vokoun@gmail.com
           vokoun@tf.jcu.cz

Konzultační hodiny LS 2017/2018:

pátek 10:30 - 11:30

Životopis
Publikační činnost

filosofie a teologie
postkritický personalismus
teologická hermeneutika
filosofie vědy
vokoun
doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
kancelář 216b (2. patro)
tel: +420 389 033 548
e-mail: machula@tf.jcu.cz

Konzultační hodiny LS 2017/2018:
po dohodě (napište nebo zavolejte a dohodneme termín)

Životopis
Publikační činnost
středověký a novověký tomismus
filosofická antropologie a etika
filosofie a teologie
    

doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil.

kancelář 4.30 (3. patro)
tel: +420 389 033 524
e-mail: jsirovatka@tf.jcu.cz

Konzultační hodiny LS 2017/2018:

středa 15:00 - 16:00 nebo po předchozí domluvě

Životopis
Publikační činnost

etika
filosofie náboženství a metafyzika
německá a francouzská fenomenologie (především E. Lévinas)
filosofie I. Kanta
sirovatka
PhDr. Vít Erban, Ph.D.
kancelář 4.28 (3. patro)
tel.: +420 389 033 532

e-mail: viterban@gmail.com
           erban@tf.jcu.cz

web: osobní stránky
web: tvůrčí profil

Konzultační hodiny LS 2017/2018:


    

teorie kultury
antropologie náboženství
antropologie umění

Mgr. Martin Klapetek, Ph.D.

tajemník katedry
kancelář 4.28 (3. patro)
tel.: +420 389 033 532

email: klapetek.martin@gmail.com
          klapetek@tf.jcu.cz

www: osobní webové stránky
www: Personal Web Page (academia.edu)

 

Životopis
Publikační činnost

Konzultační hodiny LS 2017/2018:

prezenční studium: čtvrtek 12:30 - 14:00

kombinované studium: po předchozí e-mailové dohodě
evropský islám
mezináboženský dialog
sakrální architektura

Mgr. Lukáš Novák, Ph.D.
kancelář 4.31 (3. patro)
tel.: +420 389 033 521
tel.: +420 776 059 423

e-mail: lukas.novak@skaut.org
           novakl11@tf.jcu.cz

web: www.skaut.org/ln/
(obsahuje materiály pro studenty)


Životopis
Publikační činnost

Konzultační hodiny LS 2017/2018:


Duns Scotus a scotismus
logika
noetika, epistemologie
metafyzika
analytická filosofie
druhá scholastika
   

Daniel D. Novotný, Ph.D.
kancelář 214b (2. patro)
tel.: +420 389 033 521

e-mail: danieldnovotny@gmail.com
           novotnyd@tf.jcu.cz

Konzultační hodiny LS 2017/2018:
Životopis
Publikační činnost

antická filosofie
aristotelská filosofie
druhá scholastika
novotný.jpg

PhDr. Vojtěch Šimek, Th.D.
kancelář 4.28 (3. patro)
tel.: +420 389 033 532

e-mail: vojtech.simek@gmail.com
           simekv00@tf.jcu.cz

Konzultační hodiny LS 2017/2018:

čtvrtek 9:00 - 10:00

 

Životopis
Publikační činnost

obecná a aplikovaná etika
morální odpovědnost
etika Hanse Jonase
etika Roberta Spaemanna

 

 

Externí vyučující:

 

Badatelské zaměření:Fotografie:

Mgr. František Weis

e-mail: zasnezeno@seznam.cz

Fenomenologie


 

 

Interní doktorandky a doktorandi:

Jméno a kontaktŠkolitel
Mgr. et Mgr. Bohumila Jana Čandová - studium přerušeno

e-mail: candoj00@tf.jcu.cz
prof. Jaroslav Vokoun, Th.D.
Mgr. Jana Dědinová

e-mail: skovaj00@tf.jcu.cz
prof. Jaroslav Vokoun, Th.D.
Mgr. Tomáš Edl

e-mail: edltom00@tf.jcu.cz
doc. Daniel Heider, Ph.D.
Mgr. Jana Jarolímová

e-mail: beranj02@tf.jcu.cz
prof. Jaroslav Vokoun, Th.D.
Mgr. Pavel Kilbergr

e-mail: kilbep00@tf.jcu.cz
doc. Tomáš Machula, Ph.D, Th.D.

Mgr. Karel Klozar

e-mail: klozak00@tf.jcu.cz

doc. Daniel Heider, Ph.D.

Mgr. Alena Kohoutová

e-mail: kohoua00@tf.jcu.cz

doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil.
Mgr. Tomáš František Král - studium přerušeno

e-mail: kralto00@tf.jcu.cz
doc. Tomáš Machula, Ph.D, Th.D.
Mgr. Kateřina Kutarňová

e-mail: kutark00@tf.jcu.cz
doc. Tomáš Machula, Ph.D, Th.D.
Mgr. Kateřina Majerová

e-mail: majerk00@tf.jcu.cz
prof. Jaroslav Vokoun, Th.D.

Mgr. Nenad Milicic MA
e-mail: milicn00@tf.jcu.cz

doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil.
Stuart Nicolson MA

e-mail: snicolson@tf.jcu.cz
doc. Tomáš Machula, Ph.D, Th.D.

Mgr. Martina Pavelková

tel.: + 420 389 033 533
e-mail: pavelkova@tf.jcu.cz

doc. Tomáš Machula, Ph.D, Th.D.

Mgr. Karel Šimr

e-mail: simrka00@tf.jcu.cz

prof. Jaroslav Vokoun, Th.D.

 

Externí doktorandky a doktorandi:

Jméno a kontaktŠkolitel
Mgr. Margareta Krpcová - studium přerušeno
e-mail: krpcom00@tf.jcu.cz
prof. Jaroslav Vokoun, Th.D.
Mgr. Helena Machulová
e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil.

 

Hromadný email všem členům a spolupracovníkům katedry: kfi@tf.jcu.cz

MENU