Lidé na katedře

 

 

Badatelské zaměření:

 Fotografie:

Vedoucí katedry:

doc. Daniel Heider, Ph.D.

kancelář 217 (2. patro)
tel.: +420 389 033 543
e-mail:
Konzultační hodiny:
po dohodě (napište nebo zavolejte a dohodneme termín)Životopis a publikační činnost

novověká filosofie
druhá scholastika
metafyzika
filosofická psychologie
antropologie

Sekretářka katedry:

Mgr. Leona Šťastná (děkanát)
tel: +420 389 033 530
e-mail:prof. doc. Jaroslav Vokoun, Th.D.
kancelář 213 (2. patro)
tel:: +420 389 033 538

e-mail:
Konzultační hodiny ZS 2021/2022:

v pátek a v sobotu po osobní domluvě


Životopis
Publikační činnost

filosofie a teologie
postkritický personalismus
teologická hermeneutika
filosofie vědy
vokoun

prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
kancelář 216b (2. patro)
tel: +420 389 033 548
mobil: +420 604 603 795
e-mail:
Konzultační hodiny:
po dohodě (napište nebo zavolejte a dohodneme termín)

Životopis
Publikační činnost

středověký a novověký tomismus
filosofická antropologie a etika
filosofie a teologie
    

doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil.

kancelář 4.30 (3. patro)
tel: +420 389 033 524
e-mail:

Konzultační hodiny ZS 2021/2022:

prezenční studium: středa 12:00 - 13:00
kombinované studium: po předchozí e-mailové dohoděŽivotopis
Publikační činnost

etika
filosofie náboženství a metafyzika
německá a francouzská fenomenologie (především E. Lévinas)
filosofie I. Kanta
sirovatka

PhDr. Vít Erban, Ph.D.
kancelář 4.28 (3. patro)
tel.: +420 389 033 532

e-mail:

web: osobní stránky
web: tvůrčí profil

Konzultační hodiny ZS 2021/2022:

čtvrtek 9:00 - 10:00

Životopis
Publikační činnost

teorie kultury
antropologie náboženství
antropologie umění

Mgr. Martin Klapetek, Ph.D.

tajemník katedry
kancelář 4.28 (3. patro)
tel.: +420 389 033 532

email:

www: osobní webové stránky
www: Personal Web Page (academia.edu)

 

Životopis
Publikační činnost

Konzultační hodiny ZS 2021/2022:

prezenční studium: středa 14:00–16:00

kombinované studium: po předchozí e-mailové dohodě
evropský islám
mezináboženský dialog
sakrální architektura

Mgr. Lukáš Novák, Ph.D.
kancelář 4.31 (3. patro)
tel.: +420 389 033 549
tel.: +420 776 059 423

e-mail:

web: www.skaut.org/ln/
(obsahuje materiály pro studenty)


Životopis
Publikační činnost

Konzultační hodiny ZS 2021/2022:


Duns Scotus a scotismus
logika
noetika, epistemologie
metafyzika
analytická filosofie
druhá scholastika
   

Daniel D. Novotný, Ph.D.
kancelář 214b (2. patro)
tel.: +420 389 033 521

e-mail:

Konzultační hodiny ZS 2021/2022:


www: Personal Web Page (academia.edu)

Životopis
Publikační činnost

antická filosofie
aristotelsko-scholastická tradice
aplikovaná etika
komparativní filosofie
 Daniel Novotný

PhDr. Vojtěch Šimek, Th.D.
kancelář 4.28 (3. patro)
tel.: +420 389 033 532

e-mail:

Konzultační hodiny ZS 2021/2022:

čtvrtek 10:30 - 11:30 nebo po předchozí dohodě

 

Životopis
Publikační činnost

obecná a aplikovaná etika
morální odpovědnost
etika Hanse Jonase
etika Roberta Spaemanna

dr. Claus A. Andersen
kancelář 4.47 (3. patro)
tel.: +420 389 033 515

e-mail: candersen@tf.jcu.cz

 

Životopis
Publikační činnost

 


Andersen

Mgr. Jiří Stránský, Ph.D.
kancelář 4.31 (3. patro)
tel.: +420 389 033 549

e-mail: jstransky@tf.jcu.cz

Konzultační hodiny ZS 2021/2022:

čtvrtek 12:30 - 13:15 nebo po předchozí e-mailové dohodě
(možnost konzultací i prostřednictvím MS Teams)

 

Životopis
Publikační činnost


řecká filosofie klasického období
předsókratovská filosofie
filosofie vědy
Stránský

Viktor Ber, Ph.D.
kancelář: 4.47 (3. patro)
tel.:  +420 389 033 515

e-mail:

Konzultační hodiny ZS 2021/2022:

po předchozí domluvě telefonem či emailem!

Životopis
Publikační činnost


starý zákon
exegeze a teologie SZ
literární analýza biblických textů

 

 vědecký pracovník filosofický - TA ČR

PhDr. Bedřich Jetelina, Th.D.
kancelář 4.44 (3. patro)
tel.: +420 389 033 550

e-mail: jetelina@tf.jcu.cz

  • řešení projektu TA ČR

 

 

Externí vyučující:

 

Badatelské zaměření:Fotografie:

Mgr. František Weis

e-mail:

Fenomenologie


 

 

Interní doktorandky a doktorandi:

Jméno a kontaktŠkolitel

Valentina Amorosino

e-mail:

doc. Daniel Heider, Ph.D.

Ehsan Arzroomchilar

e-mail:

Daniel D. Novotný, Ph.D.

ThLic. Mgr. Nora Cuhrová

e-mail:

Mgr. David Svoboda, Ph.D.
Mgr. Tomáš Edl

e-mail:
doc. Daniel Heider, Ph.D.
Mgr. Jana Jarolímová

e-mail:
prof. Jaroslav Vokoun, Th.D.

Joshua Thomas Keatley

e-mail:

doc. Daniel Heider, Ph.D.
Mgr. Pavel Kilbergr

e-mail:
doc. Tomáš Machula, Ph.D, Th.D.

Mgr. Karel Klozar

e-mail:

doc. Daniel Heider, Ph.D.

Mgr. Andrej Kutarňa

e-mail:

doc. Tomáš Machula, Ph.D, Th.D.

Emanuele Lacca

e-mail:

 

doc. Daniel Heider, Ph.D.

Mgr. Kateřina Majerová

e-mail:
prof. Jaroslav Vokoun, Th.D.

Mgr. Michaela Maratová

e-mail:

prof. Jaroslav Vokoun, Th.D.

Mgr. Lukáš Mareš

e-mail:

 

Daniel D. Novotný, Ph.D.

Mgr. Nenad Milicic MA

e-mail:

doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil.

Mgr. Pavol Mišejka

e-mail:

Mgr. David Svoboda, Ph.D.
Stuart Nicolson MA

e-mail:
doc. Tomáš Machula, Ph.D, Th.D.

Maryam Olamaiekopaie

e-mail:

 

Daniel D. Novotný, Ph.D.

Mgr. Václav Peltan

e-mail:

 

doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil.

Mgr. Markéta Prihradná

e-mail:

Mgr. Lukáš Novák, Ph.D.

Mgr. Tomáš Priehradný

e-mail:


doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil.

Mgr. Alena Smítková - PŘERUŠENÉ STUDIUM

e-mail: 


doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil.

Mgr. Radka Štorkánová

e-mail:


doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil.


Mgr. Barbora Wernerová

e-mail:

 

doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil.

 

Externí doktorandky a doktorandi:

Jméno a kontakt                                      Školitel                                              

Mgr. Tomáš Adamovič - PŘERUŠENÉ STUDIUM

e-mail:

Mgr. David Svoboda, Ph.D. (FLÚ AV ČR)

PhDr. Vojtěch Šimek, Th.D.

e-mail:

doc. Jakub Jinek, Dr.phil.

 

 

Hromadný email všem členům a spolupracovníkům katedry:

MENU