Profil katedry

MOTTO: Bakaláři a mistři svobodných umění, kteří se nedrží Aristotelovy filosofie, zaplatí pokutu pět šilinků za každou úchylku.
                                                                                                                                                Výnos oxfordské univerzity ze 14. století


Katedra se zaměřuje především na aristotelsky orientovanou filosofii, a to jak systematicky v kontextu současných otázek, tak historicky (především středověký aristotelismus a novověká univerzitní scholastika), v úzkém kontaktu s jinými významnými proudy současné filosofie, na prvním místě s analytickou filosofií. Vedle toho je zde rozvinuto kantovské bádání a současný personalismus.
V oblasti religionistiky se specializuje především na problematiku západních monoteistických náboženství (judaismus, křesťanství, islám). V centru zájmu jsou mezináboženské a interkulturní vztahy v kontextu islámu v současné Evropě a aktuální otázky vztahu judaismu a křesťanství.

 

Vedoucí katedry:
doc. Daniel Heider, Ph.D.
kancelář 214b (2. patro)
tel.: +420 389 033 543
e-mail: heiderd@tf.jcu.cz

 

Sekretářka katedry:
Mgr. Leona Šťastná (děkanát)
tel: +420 389 033 530
e-mail: stastl00@tf.jcu.cz

 

MENU