Kurz Lidová religiozita (kombinované studium) v terénu

Některé z kurzů vyučovaných členy Katedry filosofie a religionistiky TF JU pro kombinované studium mohou mít vedle klasické kontaktní výuky, samostudia odborných textů a konzultací nad seminárními pracemi také svá „praktika“. Příkladem může být kurz Lidová religiozita probíhající v letním semestru akademického roku 2014/2015. Výše uvedené tradiční metody jsme totiž v sobotu 5.9. 2015 doplnili o společný (doslova rodinný) výlet z poutního místa Kájov do Českého Krumlova. Mezi těmito místy se nachází velice příjemná sedmikilometrová turistická trasa procházející především lesním porostem. Vybrali jsme si ji díky tomu, že na poměrně malém prostoru je možné najít reprezentativní typologii především tzv. božích muk. Nenuceným způsobem se nám tak povedlo shrnout a aplikovat naše dosavadní teoretické znalosti o těchto projevech lidové zbožnosti. Mimochodem účastníci akce při přesunu mezi jednotlivými menšími sakrálními stavbami uvítali „přidanou hodnotu“, kterou bylo nepřeberné množství krásně zralých ostružin.

Nakonec je dobré připomenout, že tento kurz má také svou variantu pro prezenční studium na TF JU a PedF JU. Jedna z posledních vyučovacích hodin je obvykle věnována procházce po Pražském předměstí a centru Českých Budějovic, kde se nachází celá řada velice zajímavých příkladů menších sakrálních staveb. Za pořadatele Martin Klapetek

MENU