Přijímací řízení 2020/21: důležitá data

Termín dne otevřených dveří17. ledna 2020  
informace pro zájemce o studium                  
v 9:30
v 11:00

ve 14:00

 

Termín podání přihlášky ke studiu
bakalářské, navazující magisterské studium  

do 31. 3. 2020 / prodlouženo do 15. 4. 2020

doktorské studium

do 30. dubna 2019

 

Termín přijímacích zkoušek                                   
řádný                                                           

8. - 12. června 2020

náhradní

16. června 2020

pro doktorské programy

17. června 2020