Přijímací řízení 2021/22: důležitá data

Termín dne otevřených dveří
22. ledna 2021  

informace pro zájemce o studium ONLINE

                

 

Termín podání přihlášky ke studiu
bakalářské, navazující magisterské studium  

do 31. března 2021

doktorské studium

do 30. dubna 2021

 

Termín přijímacích zkoušek                                   
řádný                                                           

7. - 11. června 2021

náhradní

15. června 2021

pro doktorské programy

12. února 2021

17. června 2021