Zprávy o přijímacím řízení pro rok 2017/2018

Přijímací řízení proběhlo 12. - 16. 6. 2017 pro všechny bakalářské a magisterské obory a dále pak 31. 8. a 1. 9. 2017. Přijímací zkoušky pro doktorské obory se konaly dne 21. 6. 2017. Zde najdete zprávy o průběhu a výsledcích přijímacích zkoušek včetně ukázek testů, popisu kritérií pro ústní pohovory apod.

Bakalářské studijní obory


Magisterské studijní obory

Doktorské studijní obory