Zprávy o přijímacím řízení pro rok 2018/2019

Přijímací řízení proběhlo 11. - 15. 6. 2018 pro všechny bakalářské a magisterské obory a dále pak 30. - 31. 8. 2018. Přijímací zkoušky pro doktorské obory se konaly dne 21. 6. 2018. Zde najdete zprávy o průběhu a výsledcích přijímacích zkoušek včetně ukázek testů, popisu kritérií pro ústní pohovory apod.

Bakalářské studijní obory


Magisterské studijní obory

Doktorské studijní obory