Projekt TF Mnichov - Venice internat. University

Projekt vznikl na základě iniciativy Mnichovské teologické fakulty. Mnichovská univerzita se účastní výstavby Venice International University, která je dílem osmi evropských univerzit a slouží k intenzivní výměně informací pedagogů a studentů z celé Evropy. Naše fakulta je do tohoto projektu zapojena v rámci expertní spolupráce. Projekt spočívá v organizaci šestidenních intenzivních seminářů na půdě VIU, Benátky, Itálie, kterých se účastní učitelé a studenti různých konfesí a různých zemí Evropy (Rakousko, Řecko, Itálie, ČR, BRD, zastoupeny jsou evangelické církve, katolická církev a řecká pravoslavná církev). Od roku 1997 se postupně uskutečnilo 5 seminářů, s těmito těžišti práce:

duben 1997 - Vergleichende Religionspädagogik in den Ländern der EU

duben 1998 - Fortzetzung des Themas Vergleichende Religionspädagogik in den Lädern der EU

květen 1999 - Interkonfessioneles ökumenisches Lernen

květen 2000 - Interkonfessionelles Lernen durch die Beschäftigung mit dem Osterereignis

říjen 2001 - Die Zukunft des Religionsunterrichts in Europa

červenec 2002 - Das projekt Europa und der Beitrag der religoösen Erziehung und des RU

2003 - Die religoese Erziehung und Kunst

 

2. mezinárodní nábožensko-pedagogický seminář - Benátky 1998

Náboženská výchova v české katolické rodině

Venice 2001 Povoláni k životu? aneb "Budoucnost výuky náboženství v Čechách?" - přednáška pro seminář "Budoucnost výuky náboženství".

 

Koordinátorem projektu  "Venice international University" je doc. PhDr. Ludmila Muchová, PhD.

MENU