Projekty

Logo link TAČR

Projekt č.TL02000387 v programu TAČR Éta

„Prožívání volného času dětí staršího školního věku jako výzva pro pedagogiku“ (doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D.)

Projekt se bude zabývat výzkumem volného času dětí staršího školního věku a metodami výchovy dosažení tzv. volnočasové kompetence. Na jeho řešení se jako další účastníci podílejí MEDIAN, s.r.o.; Salesiánský klub mládeže, z.s.; Dům Ignáce Stuchlého a Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.


Projekt č.TL02000344 v programu TAČR Éta

"Virtuální realita v aktivizaci seniorů" (Mgr. Věra Suchomelová, Th.D.)

Smyslem projektu je komplexní řešení využití virtuální reality jako aktivizačního nástroje v rezidenčním zařízení i domácím prostředí a tím zkvalitnění sociálních služeb a sociální práce se seniory. Záměrem projektu je vytvoření sady virtuálních zážitků jako přirozeně stimulujícího prostředí, které respektuje nejen omezení, ale i rozvojový potenciál a stěžejní psycho-spirituální potřeby seniorů. Nedílnou součástí řešení projektu je certifikovaná metodika včetně pracovních listů, umožňující maximální využití potenciálu nové formy aktivizace i v "nevirtuálním světě" seniora.

 

 

MENU