Lidé na katedře

 

    Badatelské zaměření:

vedoucí katedry

doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D.

Kontakt:
telefon katedra: +420 387 773 507
kancelář: 4.23 (podkroví)

Konzultační hodiny:
ZS 2019/2020
čtvrtek 9:00 - 9:45 hod.
 • Didaktika literatury, literární výchova a volný čas
 • Didaktika výchovy k občanství a základů společenských věd
 • Španělská a hispanoamerická literatura a jejich kulturní, filozofické a náboženské průniky; teorie fikčních světů
zbudilova

sekretářka katedry

Mgr. Karolina Půrová

Kontakt:
telefon: +420 387 773 556
kancelář: 214 C (2. patro)
47382724_358551444898847_2542630341563121664_n.jpg

interní vyučující

tajemník katedry

PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.

Kontakt
telefon:
+420 387 773 527, 
+420 775 619 337
e-mail: bauman@tf.jcu.cz
kancelář: 4.20 (podkroví)

Konzultační hodiny:
ZS 2019/2020
čtvrtek 9:35 - 11:00 hod.
         
 • Ideová dimenze kurikula
 • Leisure education (souvislosti leisure studies a pedagogiky volného času)
 • Filozofie pro děti (filozofování s dětmi jako součást kurikula základní školy, filozofický dialog jako prostředek rozvoje myšlení)


                                                                                        
 bauman_2.jpg                         

Mgr. Anna Dudová

Kontakt:
telefon katedra: +420 389 033 529
kancelář: 4.26 (podkroví)

Konzultační hodiny:
ZS 2019/2020
úterý 8:30 - 9:30 hod.

 • Pedagogika volného času
 • Kulturní animace
 • Salesiánská pedagogika
 • Muzejní a galerijní animace

Mag. Tomáš Cyril Havel, Dr.theol.

Kontakt:
telefon katedra: +420 389 033 529
e-mail: thavel@tf.jcu.cz
kancelář: 4.26 (podkroví)
 
Konzultační hodiny:
ZS 2019/2020
středa 14:00 - 15:30 hod.

 • Impulzy náboženské pedagogiky pro české školství a společnost
 • Spirituální dimenze vzdělávání/ spirituální rozměr školy
 • Diverzita a její potenciál pro vzdělávání
 • Nábožensko-pedagogické aspekty otázky po pravdě
 • Didaktika náboženských témat vzhledem k mezipředmětovým vztahům
 • Náboženské vzdělávání jako součást kurikula
 • Pedagogika Franze Ketta
 • Autentická katecheze
chfoto.jpg
doc. Michal Kaplánek, Th.D.

Kontakt:
telefon katedra: +420 387 773 529
kancelář: 4.26 (podkroví)

Konzultační hodiny:
ZS 2019/2020
středa 8:30 - 9:30 hod. a
15:00 - 16:00 hod.
pro KS:
19.10.
9:00 - 10:00 hod. a
13:00 - 14:00 hod.
Dále po předchozí domluvě mailem.

 • Praktická teologie:
  • teorie a praxe pastorace mládeže
  • náboženská výchova v mimoškolním prostředí
 • Pedagogika volného času:
  • věda o volném čase
  • animace
  • salesiánská pedagogika
kaplánek

Mgr. Martina Kočerová

Kontakt:
telefon katedra: +420 389 033 529
kancelář: 4.26 (podkroví)
 
Konzultační hodiny:
ZS 2019/2020

úterý 10:30 - 11:30 hod.

 • Pedagogika volného času
 • Zážitková pedagogika
 • Participace
 • Kinantropologie - Křesťanské církve a sport
kočerová

Mgr. Josef Nota, Ph.D.

Kontakt:
telefon katedra: +420 389 033 527
e-mail: jnota@tf.jcu.cz
kancelář: 4.20 (podkroví)
 
Konzultační hodiny:
ZS 2019/2020
čtvrtek 11:00 - 12:00 hod.

Publikační činnost
 • pedagogická a školní psychologie
 • kvalitativní výzkum v pedagogickém prostředí
 • specifika málotřídních škol
 • stávání se učitelem: budování profesního postoje
 • sebereflexe
 • osobnostní přístup k pedagogice
 • autentický postoj pedagogů
 • experimentální dramatika
 • výchovné postoje pedagogů
 • pedagogický vztah
 • psychosomatický přístup ve vzdělávání budoucích vychovatelů
 • učitelství pro 1. stupeň ZŠ
notasmallss.jpg

Ing. Mgr. Petra Samcová, Ph.D. 

Kontakt:
telefon katedra: +420 389 033 511
kancelář: 4.24 (podkroví)
 
Konzultační hodiny:
ZS 2019/2020

Po předchozí domluvě mailem.

 • Speciální pedagogika

doc. MgA. Stanislav Suda, Ph.D.

Kontakt:
telefon katedra: +420 389 033 527
kancelář: 4.20 (podkroví)

Konzultační hodiny:
ZS 2019/2020
středa 9:30 - 10:30 hod.
Dále po předchozí domluvě mailem.

Publikační činnost

 • Kvalitativní metodologie v pedagogickém prostředí
 • Osobnostně-sociální výchova
 • Pedagogická komunikace
 • Psychosomatický přístup ve vzdělávání budoucích vychovatelů a pedagogů
 • Experimentální dramatika
 • Kultivace a vývoj sebereflektování
 • Autorské čtení, eseje
 • Dramaterapie
 • Canisterapie
2.JPG

Mgr. Věra Suchomelová, Th.D.

Kontakt:
telefon katedra: +420 389 033 511
mobil: +420 728 050 173
kancelář: 4.24 (podkroví)

Konzultační hodiny:
ZS 2019/2020

čtvrtek 15:00 - 16:00 hod.

 • Spiritualita a religiozita ve stáří
 • Vzdělávání dospělých
 • Volnočasové aktivity seniorů
 • Sociální pedagogika
PhDr. Bc. Zuzana Svobodová, Ph.D.

Kontakt:
telefon katedra: +420 389 033 529
kancelář: 4.26 (podkroví)

Konzultační hodiny:
ZS 2019/2020
středa 9:45 - 10:30 hod. (uč. č. 201)

 • Filosofie výchovy
 • Etika
 • Etická výchova
 • Komeniologie
 • Česká filosofie
 • Filosofie ve 20. století (zejména židovští myslitelé, personalisté, existencialisté, fenomenologická filosofie, hermeneutika)
 • Filosofie a teologie
 • Vztahy náboženské a kulturní vzdělanosti

externí vyučující

Hana Chyzy, Dr. phil.
 
Kontakt:
email: hchyzy@tf.jcu.cz
 • Úvod do rekreologie (ZS)
PhDr. Bedřich Jetelina, Th.D.
 
Kontakt:
telefon katedra: +420 387 773 550
email: jetelina@tf.jcu.cz
kancelář: 4.44 (podkroví)
 • Základy mediální etiky a pedagogiky (LS)
Mgr. Lukáš Laibrt
 
Kontakt:
email:laibrt@pf.jcu.cz
kancelář: 4.24 (podkroví)
 • Metodiky zájmových činností (ZS)
doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

Kontakt:  
kancelář: 4.24 (podkroví)

Konzultační hodiny:
ZS 2019/2020

Konzultace k BP a DP pouze přes e-mailový kontakt

 • vedení závěrečných prací (bakalářských a magisterských)
 • školitelka Ph.D. studentů a vedení disertačních prací
muchova

vědecký pracovník pedagogický - TAČR

Mgr. Richard Macků, Ph.D.
 
Kontakt:
telefon katedra: +420 387 773 529
email: mackur@tf.jcu.cz
kancelář: 4.26 (podkroví)
 • řešení projektu TAČR
macků

Oddělení umělecké výchovy na katedře pedagogiky

interní pracovníci

PhDr. Michal Filip, Ph.D.

Kontakt:
telefon katedra: +420 389 033 511
kancelář: 4.24 (podkroví)
 
Konzultační hodiny:
ZS 2018/2019
středa 11:30 - 12:30 hod.

Na mailovou korespondenci vyučující reaguje do týdne.
 • Role výtvarné výchovy v procesu výchovy k tvořivosti
 • Interkulturní souvislosti výtvarné tvorby
 • Psychologie výtvarného umění

Mgr. Karel Ochozka

Kontakt:
telefon katedra: +420 389 033 511
mobil: +420 775 905 687
kancelář: 4.24 (podkroví)
 
Konzultační hodiny:
ZS 2019/2020
čtvrtek 9:00 - 9:45 hod.

 • Liturgická a duchovní hudba
 • Rozvíjení hudebnosti u dětí
 • Vedení sboru a souboru - spartace a úpravy skladeb
 • Koncertní činnost

 

 

 

 

 

 

ochozka


Interní doktorandky a doktorandi:Školitel:

Mgr. Anna Dudová 

dudova@tf.jcu.cz

doc. Michal Kaplánek, Th.D.

Mgr. Veronika Blažek Iňová

konzultace dle předchozí domluvy mailem

doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Denisa Klemscheová

doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

Mgr. Josef Mendel

doc. Michal Kaplánek, Th.D.

Mgr. Jana Šídlová

doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

MENU