Sokrates projekt: Náboženská pedagogika ve sjednocené Evropě

Jde o projekt vybudovaný na základě spolupráce těchto institucí:

- Katholische Fachhochschule Freiburg, Deutschland

- Katholische Universität Tilburg, Niederlande

- Universität Szeged, Ungarn

- Religionspädagogische Akademie, Wien, Österreich

- Aristoteles - Universität Thessaloniki, Griecherland

Teologická fakulta JU a Evangelische Religionspädagogische Akademie, Wien se projektu účastnili v rámci expertní spolupráce. Projekt byl tříletý, odehrával se ve třech desetidenních intenzivních seminářích, z nichž první proběhl v lednu 2001 ve Vídni, druhý v květnu 2002 v Thessaloniki a třetí v květnu 2003 v německém Freiburgu. Semináře spočívaly v intenzivní výměně informací v plénu (každá zúčastněná země byla povinna připravit jeden odborný referát reflektující těžiště tématu ve vztahu ke specifickým podmínkám své země a materiál a zpracování tématu pomocí speciálních médií). Tematická těžiště seminářů byla výsledkem dohody mezi organizátory semináře. Byla formulována takto:

- Dialog zwischen Christentum und Islam in multikultureller Welt

- Ökologie und Spiritualität

- Grenzuebersreitendes Lernen

 

V průběhu zeminího semestru 2003 bude tato stránka doplněna o zajímavé referáty, které na seminářích zazněly.

Wie finden sich die tschechischen Christen mit der Rolle einer Minderheit in der pluralitaeten Gesellschaft ab? - autorkou je L. Muchová

Prameny evropské křesťanské spirituality a jejich vztah ke stvoření - přednesen v záři v roce 2002 v Thessaloniki v Řecku - autorkou byla studentka J. Palatová

 

Koordinátorem projektu "Náboženská pedagogika ve sjednocené Evropě" je doc. PhDr. Ludmila Muchová, PhD.

MENU