Změna osobních údajů v zápisovém listě

Používá se v případě jakýchkoliv změn oproti informacím, které student uvedl v zápisovém listě při zápisu. Student je povinen nahlásit tyto změny do 8 dnů na studijní oddělení.

FORMULÁŘ

MENU