Potvrzení o vyrovnání závazků vůči univerzitě

Vyplňuje student, který zanechává studium, přerušuje studium, studium řádně ukončil nebo student, kterému je studium na fakultě ukončeno.

 

FORMULÁŘ

MENU