Žádost o změnu vedoucího/tématu závěrečné práce

Každá žádost musí obsahovat tyto náležitosti:

- vyplněné záhlaví (informace o žadateli)
- musí být datována a podepsána vlastní rukou
- musí být doložen řádně vyplněný nový podklad pro zadání závěrečné práce
- musí být přiložen souhlas garanta oboru (v případě změny tématu)
- musí být přiložen souhlas vedoucího katedry (v případě změny vedoucího záv. práce)
- po vyplnění odevzdat na studijní oddělení TF v době úředních hodin, případně zaslat poštou nebo vhodit do schránky studijního oddělení ve 2. poschodí.

Žádost se vyřizuje bezplatně.

 

FORMULÁŘ

MENU