Žádost o uznání shodných předmětů absolvovaných na TF JU

Tento formulář použijte, chcete-li požádat o uznání shodných předmětů absolvavaných v předešlém studiu na TF JU. Všechny potřebné náležitosti jsou uvedeny na formuláři.

 

FORMULÁŘ

MENU