Žádost o uznání zápočtů a zkoušek na základě absolvovaných obdobných předmětů

Tento formulář použijte, chcete-li požádat o uznání zápočtů a zkoušek na základě absolvovaných obdobných předmětů. Všechny potřebné náležitosti jsou uvedeny na formuláři.

 

FORMULÁŘ

MENU