Lidé na katedře

Badatelské zaměření:Fotografie:

Vedoucí katedry

doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D.

Kontakt:
telefon katedra: +420 387 773 527
kancelář: 4.20 (podkroví)

Konzultační hodiny:
LS 2018/2019
 • Didaktika literatury, literární výchova a volný čas
 • Didaktika výchovy k občanství a základů společenských věd
 • Španělská a hispanoamerická literatura
  a jejich kulturní, filozofické a náboženské průniky; teorie fikčních světů
zbudilova

Sekretářka katedry

Mgr. Karolina Půrová

Kontakt:
telefon: +420 387 773 556
kancelář: 214 C (2. patro)

 

 

 

 

 

47382724_358551444898847_2542630341563121664_n.jpg

Interní vyučující

PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.

Kontakt
telefon: +420 387 773 527, +420 775 619 337
e-mail: bauman@tf.jcu.cz
kancelář: 4.20 (podkroví)

Konzultační hodiny:
LS 2018/2019
čtvrtek 9:35 - 11:00 hod. + dle předchozí telefonické domluvy
 • Ideová dimenze kurikula
 • Leisure education (souvislosti leisure studies a pedagogiky volného času)
 • Filozofie pro děti (filozofování s dětmi jako součást kurikula základní školy, filozofický dialog jako prostředek rozvoje myšlení)

Odborný životopis

Publikační činnost

bauman_2.jpg

Mgr. Anna Dudová

Kontakt:
telefon katedra: +420 389 033 529
kancelář: 4.26 (podkroví)
Konzultační hodiny:
LS 2018/2019
dle potřeby po předchozí domluvě mailem či telefonicky
 • Pedagogika volného času
 • Kulturní animace
 • Salesiánská pedagogika
 • Muzejní a galerijní animace

 

Odborný životopis

Publikační činnost

doc. Michal Kaplánek, Th.D.

Kontakt:
telefon katedra: +420 387 773 529
kancelář: 4.26 (podkroví)
 
Konzultační hodiny:
LS 2018/2019
středa 11:00 - 12:00 a 17:00 - 18:00 hod.
pro studenty KS, kteří jsou zdaleka: 
30. 3. 2019 14:30 - 16:15 hod.
 • Praktická teologie:
  • teorie a praxe pastorace mládeže
  • náboženská výchova v mimoškolním prostředí
 • Pedagogika volného času:
  • věda o volném čase
  • animace
  • salesiánská pedagogika

Odborný životopis

Publikační činnost

kaplánek

Mgr. Martina Kočerová


Kontakt:
telefon katedra: +420 389 033 529
kancelář: 4.26 (podkroví)
 
Konzultační hodiny:
LS 2018/2019
Vyučující čerpá studijní volno, KH se se v letním semestru nekonají.
 • Pedagogika volného času
 • Participace
 • Kinantropologie - Křesťanské církve a sport

 

 

Odborný životopis

Publikační činnost

kočerová
Mgr. Richard Macků, Ph.D.
 
Kontakt:
telefon katedra: +420 387 773 527
kancelář: 4.20 (podkroví)

Konzultační hodiny:
LS 2018/2019

úterý 14:30 - 15:30, Kavárna Rollo, Krajinská 43/8

 • Kompetence k řešení problémů
 • Pedagogická dramaturgie
 • Pedagogika volného času a animace
 • Zážitková pedaogogika
 • Filosofie pro děti

 

Odborný životopis

Publikační činnost

macků
doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

Kontakt:
telefon katedra: +420 389 033 507        
kancelář: 4.23Konzultační hodiny:
LS 2018/2019
dle potřeby po předcozí domluvě
 • Zabývám se především rozvojem oboru náboženská pedagogika v českém pedagogickém a teologickém prostředí s koncentací na témata týkající se spirituálního rozměru výchovy.
 • Za významné považuji v této souvislosti rozpracování témat náboženská zkušenost a význam symbolů, křesťanská identita v sekularizované pluralitní společnosti a vztah mezi náboženskou a etickou výchovou.
 • V didaktické oblasti se zaměřuji na aplikaci Filosofie pro děti v náboženské výchově.
muchova

Ing. Mgr. Petra Samcová, Ph.D. 

Kontakt:
telefon katedra: +420 389 033 507
kancelář: 4.23 (podkroví)
 
Konzultační hodiny:
LS 2018/2019
dle potřeby po předchozí domluvě emailem
 • Speciální pedagogika

 

 

 

Odborný životopis

Publikační činnost

Mgr. Věra Suchomelová, Th.D.

Kontakt:
telefon katedra: +420 389 033 511
mobil: +420 728 050 173
kancelář: 4.24 (podkroví)

Konzultační hodiny:
LS 2018/2019

čtvrtek 15:00 - 16:00 hod.

 • Spiritualita a religiozita ve stáří
 • Vzdělávání dospělých
 • Volnočasové aktivity seniorů
 • Sociální pedagogika

 

Odborný životopis

Publikační činnost

PhDr. Bc. Zuzana Svobodová, Ph.D.

Kontakt:
telefon katedra: +420 389 033 529
kancelář: 4.26 (podkroví)

 

 

Konzultační hodiny:
LS 2018/2019

středa 14:00 - 15:50 hod., učebna 4.07

 • Filosofie výchovy
 • Etika
 • Etická výchova
 • Komeniologie
 • Česká filosofie
 • Filosofie ve 20. století (zejména židovští myslitelé, personalisté, existencialisté, fenomenologická filosofie, hermeneutika)
 • Filosofie a teologie
 • Vztahy náboženské a kulturní vzdělanosti


Odborný životopis a publikační činnost

Externí vyučující

Dr.phil. Hana Chyzy

Kontakt:
telefon katedra: +420 389 033 511
kancelář: 4.24 (podkroví)

Výuka:

 • Úvod do rekreologie (ZS)

PhDr. Bedřich Jetelina, Th.D.

Kontakt:
3. patro

Výuka:

 • Základy mediální etiky a pedagogiky (LS)

Oddělení umělecké výchovy na katedře pedagogiky

Interní vyučující

PhDr. Michal Filip, Ph.D.

Kontakt:
telefon katedra: +420 389 033 511
kancelář: 4.24 (podkroví)
 
Konzultační hodiny:
LS 2018/2019
po předchozí domluvě mailem
Na mailovou korespondenci vyučující reaguje do týdne.
 • Role výtvarné výchovy v procesu výchovy k tvořivosti
 • Interkulturní souvislosti výtvarné tvorby
 • Psychologie výtvarného umění

 

Odborný životopis

Publikační činnost

Mgr. Karel Ochozka

Kontakt:
telefon katedra: +420 389 033 511
mobil: +420 775 905 687
kancelář: 4.24 (podkroví)
 
Konzultační hodiny:
LS 2018/2019
pondělí 14:00 - 14:45 hod.
 • Liturgická a duchovní hudba
 • Rozvíjení hudebnosti u dětí
 • Vedení sboru a souboru - spartace a úpravy skladeb
 • Koncertní činnost

 

Odborný životopis

Publikační činnost

Další profesně orientované zájmy a aktivity

ochozka

doc. MgA. Stanislav Suda, Ph.D.

Kontakt:
telefon katedra: +420 389 033 511
kancelář: 4.24 (podkroví)
 
Konzultační hodiny:
LS 2018/2019
po předchozí domluvě mailem
 • Experimentální dramatika
 • Kultivace a vývoj sebereflektování
 • Autorské čtení, eseje
 • Dramaterapie
 • Canisterapie
2.JPG


Interní doktorandky a doktorandi:Školitel:

Mgr. Anna Dudová 

dudova@tf.jcu.cz

doc. Michal Kaplánek, Th.D.

Mgr. Veronika Blažek Iňová

Odborný životopis

Publikační činnost

konzultace dle předchozí domluvy mailem

doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Denisa Klemscheová

doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

Mgr. Josef Mendel

doc. Michal Kaplánek, Th.D.

Mgr. Jana Šídlová

 konzultace dle předchozí dohody emailem

doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

Externí doktorandky a doktorandi:Školitel:
Mgr. Karim Sidibe - přerušené studium
doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.


MENU