Teologie

Přihlášky ke studiu

Forma studia

prezenční/kombinovaná

Titul

Mgr.

Délka studia

2 roky

Uplatnění absolventa

Absolventi nacházejí široké profesní uplatnění v církvích a sborech, institucích společenského života a státní správě. Absolvování oboru Teologie je v katolické církvi předpokladem pro přijetí jáhenské a kněžské služby a uplatnění v rámci laické pastorace. Ve společenské oblasti nacházejí absolventi uplatnění jako odborníci v programech církevně náboženské tématiky, např. ve sdělovacích prostředcích, v nakladatelstvích, ve školství jako učitel náboženství a etiky (pro pověření k výuce ze strany katolické církve je nutné udělení kanonické mise).

Charakteristika studijního oboru

Navazující studium teologie je chápáno jako prohloubení vybraných témat, s nimiž se student setkal během bakalářského studia, a to zvláště dogmatiky, Bible, etiky a církevních dějin. Zatímco bakalářské studium je zaměřeno spíše na "auditus fidei", čili na obsah křesťanské víry, je navazující magisterské studium chápáno spíše jako "intellectus fidei", čili systematické promýšlení této víry.

Přijímací zkoušky

Jaké předměty můžete v rámci oboru studovat?

Garant oboru

doc. Adam Mackerle, Th.D.

e-mail:

Referentka studijního oboru 

Mgr. Radka Kratochvílová

e-mail: kratochr@tf.jcu.cz

tel.: +420 389 033 512