Filosofie

Přihláška ke studiu

Forma studia

prezenční

Titul

Mgr.

délka studia

2 roky

Uplatnění absolventa

Úspěšný absolvent bakalářského oboru Filosofie a religionistika má možnost pokračovat v dalším studiu na magisterském stupni (ať už na naší škole či jiných školách) nebo působit v praxi, a to především v oblastech, ve kterých je zapotřebí široký přehled, schopnost vnímat, interpretovat a analyzovat dílčí jevy v kontextu a souvislostech, znalost náboženských a kulturních specifik různých sociálních skupin a v dnešní době tolik potřebné hodnotové a etické zázemí. 

Charakteristika studijního oboru

Cílem oboru je prohloubit znalosti z dějin filosofie a ze systematické filosofie a navázat na bakalářské studium a na individuální rovině prohloubit filosofickou fundovanost absolventů. A to především v kontextu teologické fakulty, tedy jsou zdůrazňována témata, která souvisejí s náboženským pojetím světa. Dále důležitým aspektem je rozvíjení schopností studentů samostatně a tvůrčím způsobem promýšlet, interpretovat a zpracovávat aktuální témata s využitím myšlenkového bohatství minulosti. Praktickým cílem studijního oboru z hlediska uplatnění studentů je pokrytí potřeby řady pracovníků v různých sférách společenské praxe, kde je potřeba hlubší reflexe filosofická, ale i tam, kde absolvent čerpá z inspiračních zdrojů a motivací, které vycházejí z křesťanských kořenů. 

Ke studium Filosofie přijímáme studenty bez Přijímací zkoušky.

Jaké předměty můžete v rámci oboru studovat?

Garant oboru

prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.

e-mail:

Referentka studijního oboru 

Mgr. Veronika Hovjacká

e-mail: hovjacka@tf.jcu.cz

tel.: +420 389 033 525