Lidé na oddělení

 


Fotografie:

Mgr. Magdalena Ehrlichová (vedoucí oddělení)

kancelář 4.49 (3. patro)

tel:        +420 387 773 516
e-mail:   ehrlich@tf.jcu.cz

Konzultační hodiny: termín konzultace si vyjednejte emailem, příp. telefonem.


Mgr. Helena Machulová

kancelář 4.44 (3. patro)

tel:        +420 387 773 546
e-mail:  machulovah@tf.jcu.cz

Konzultační hodiny: ve zkouškovém období si vyjednejte termín konzultace emailem, příp. telefonem.


machulova

Martina Strusková (sekretářka oddělení)
kancelář 206C
(2. patro)

tel:       +420 387 773 537