Lidé na oddělení

 


Fotografie:

Mgr. Magdalena Ehrlichová (vedoucí oddělení)

kancelář 4.49 (3. patro)

tel:        +420 387 773 516
e-mail:   ehrlich@tf.jcu.cz

Konzultační hodiny: termín konzultace si vyjednejte emailem, příp. telefonem.


Martina Strusková (sekretářka oddělení)
kancelář 206C
(2. patro)

tel:       +420 387 773 537

Mgr. Helena Machulová, Ph.D.

kancelář 4.44 (3. patro)

tel:        +420 387 773 546
e-mail:  machulovah@tf.jcu.cz

Konzultační hodiny: termín konzultace si vyjednejte emailem, příp. telefonem.


machulova

Mgr. Jan Sattran

kancelář 4.49 (3. patro)

tel:        +420 387 773 508
mobil:   +420 777 591 861

e-mail: 

Konzultační hodiny: termín konzultace si vyjednejte emailem, příp. telefonem.

Bc. Hana Malíková (externí vyučující)

kancelář 4.49 (3. patro)

tel:        +420 387 773 508
e-mail:  

Konzultační hodiny: termín konzultace si vyjednejte emailem, příp. telefonem.