Profil oddělení

Oddělení praxe metodicky a organizačně zajišťuje odbornou praxi studentů TF JU . Pedagogickým vedením praxí jsou pověřeni vyučující katedry pedagogiky a oddělení praxe. Skrze praxi v organizaci získávají studenti praktické dovednosti a zkušenosti, poznávají činnost a zaměření konkrétních institucí, aktivně participují na řešení jednotlivých případů. Semináře k praxi a supervize jim umožňují tyto praktické zkušenosti odborně reflektovat.

 

Vedoucí oddělení
Mgr. Magdalena Ehrlichová (vedoucí oddělení)
Kancelář 4.49 (3. patro)
Tel:        +420 387 773 516
E-mail:   ehrlich@tf.jcu.cz