Možnosti praxe

Seznam organizací a pracovišť poskytujících praxi pro TF JU pro studenty oborů SCHP a ESP

Seznam organizací a pracovišť poskytujících praxi pro TF JU pro studenty oboru PVČ


Při výběru pracoviště pro praxi je nutné řídit se požadovaným charakterem konkrétní praxe.


Klinická pracoviště Teologické fakulty

Na základě předchozí dobré spolupráce uzavírá TF JU s vybranými organizacemi smlouvu o možnostech odborné praxe a v těchto zařízeních a o zapojení se do společné odborné činnosti. Tyto organizace se stávají klinickými pracovišti TF JU. Podpisem smlouvy tyto organizace stvrzují svou otevřenost k přijímání a doprovázení studentů TF JU v rámci jejich praxe.