Lidé na katedře

 

 

Badatelské zaměření:

 Fotografie:

Vedoucí katedry:

doc. Daniel Heider, Ph.D.

kancelář 217 (2. patro)
tel.: +420 389 033 543
e-mail: daniel.heider@seznam.cz
          
Konzultační hodiny ZS 2018/2019:Životopis a publikační činnost

novověká filosofie
druhá scholastika
metafyzika
filosofická psychologie
antropologie

Sekretářka katedry:

Mgr. Leona Šťastná (děkanát)
tel: +420 389 033 530
e-mail:prof. Mgr. Jaroslav Vokoun, Th.D.
kancelář 213 (2. patro)
tel:: +420 389 033 538

e-mail:
          
Konzultační hodiny ZS 2018/2019:

pátek 10:00 - 11:00 nebo po předchozí domluvě

Životopis
Publikační činnost

filosofie a teologie
postkritický personalismus
teologická hermeneutika
filosofie vědy
vokoun
doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
kancelář 216b (2. patro)
tel: +420 389 033 548
e-mail:
Konzultační hodiny ZS 2018/2019:
po dohodě (napište nebo zavolejte a dohodneme termín)

Životopis
Publikační činnost
středověký a novověký tomismus
filosofická antropologie a etika
filosofie a teologie
    

doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil.

kancelář 4.30 (3. patro)
tel: +420 389 033 524
e-mail:

Konzultační hodiny ZS 2018/2019:

středa 13:00 - 14:00 nebo po předchozí domluvě

Životopis
Publikační činnost

etika
filosofie náboženství a metafyzika
německá a francouzská fenomenologie (především E. Lévinas)
filosofie I. Kanta
sirovatka
PhDr. Vít Erban, Ph.D.
kancelář 4.28 (3. patro)
tel.: +420 389 033 532

e-mail:
          

web: osobní stránky
web: tvůrčí profil

Konzultační hodiny ZS 2018/2019:

středa 13:00 - 14:00
    

teorie kultury
antropologie náboženství
antropologie umění

Mgr. Martin Klapetek, Ph.D.

tajemník katedry
kancelář 4.28 (3. patro)
tel.: +420 389 033 532

email:
         

www: osobní webové stránky
www: Personal Web Page (academia.edu)

 

Životopis
Publikační činnost

Konzultační hodiny ZS 2018/2019:

prezenční studium: úterý 9:30 - 10:30

kombinované studium: po předchozí e-mailové dohodě
evropský islám
mezináboženský dialog
sakrální architektura

Mgr. Lukáš Novák, Ph.D.
kancelář 4.31 (3. patro)
tel.: +420 389 033 549
tel.: +420 776 059 423

e-mail:
          

web: www.skaut.org/ln/
(obsahuje materiály pro studenty)


Životopis
Publikační činnost

Konzultační hodiny ZS 2018/2019:


Duns Scotus a scotismus
logika
noetika, epistemologie
metafyzika
analytická filosofie
druhá scholastika
   

Daniel D. Novotný, Ph.D.
kancelář 214b (2. patro)
tel.: +420 389 033 521

e-mail:
          

Konzultační hodiny ZS 2018/2019:

středa 12:00 - 13:00 (nebo po předchozí dohodě)

www: Personal Web Page (academia.edu)

Životopis
Publikační činnost

antická filosofie
aristotelsko-scholastická tradice
aplikovaná etika
komparativní filosofie
prodekan_final.jpg

PhDr. Vojtěch Šimek, Th.D.
kancelář 4.28 (3. patro)
tel.: +420 389 033 532

e-mail:
          

Konzultační hodiny ZS 2018/2019:

čtvrtek 9:00 - 10:00

 

Životopis
Publikační činnost

obecná a aplikovaná etika
morální odpovědnost
etika Hanse Jonase
etika Roberta Spaemanna

 

 

Externí vyučující:

 

Badatelské zaměření:Fotografie:

Mgr. František Weis

e-mail:

Fenomenologie


 

 

Interní doktorandky a doktorandi:

Jméno a kontaktŠkolitel

Mgr. Tomáš Adamovič

e-mail:


Mgr. David Svoboda, Ph.D. (FLÚ AV ČR)

Valentina Amorosino

e-mail:

doc. Daniel Heider, Ph.D.

Ehsan Arzroomchilar

e-mail:

Daniel D. Novotný, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Bohumila Jana Čandová - studium přerušeno

e-mail:
prof. Jaroslav Vokoun, Th.D.
Mgr. Tomáš Edl

e-mail:
doc. Daniel Heider, Ph.D.
Mgr. Jana Jarolímová

e-mail:
prof. Jaroslav Vokoun, Th.D.
Mgr. Pavel Kilbergr

e-mail:
doc. Tomáš Machula, Ph.D, Th.D.

Mgr. Karel Klozar

e-mail:

doc. Daniel Heider, Ph.D.

Mgr. Alena Kohoutová

e-mail:

doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil.

Mgr. Andrej Kutarňa

e-mail:

doc. Tomáš Machula, Ph.D, Th.D.
Mgr. Kateřina Kutarňová

e-mail:
doc. Tomáš Machula, Ph.D, Th.D.

Emanuele Lacca

e-mail:

 

doc. Daniel Heider, Ph.D.

Mgr. Kateřina Majerová

e-mail:
prof. Jaroslav Vokoun, Th.D.

Mgr. Michaela Maratová

e-mail:

prof. Jaroslav Vokoun, Th.D.

Mgr. Lukáš Mareš

e-mail:

 

Daniel D. Novotný, Ph.D.

Mgr. Nenad Milicic MA
e-mail:

doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil.
Stuart Nicolson MA

e-mail:
doc. Tomáš Machula, Ph.D, Th.D.

Maryam Olamaiekopaie

e-mail:

 

Daniel D. Novotný, Ph.D.

Mgr. Martina Pavelková - studium přerušeno

e-mail:

doc. Tomáš Machula, Ph.D, Th.D.

Mgr. Václav Peltan

e-mail:

 

doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil.

Mgr. Barbora Wernerová

e-mail:

 

doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil.

 

Externí doktorandky a doktorandi:

Jméno a kontaktŠkolitel
Mgr. Helena Machulová
e-mail:
doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil.

 

Hromadný email všem členům a spolupracovníkům katedry:

MENU