Cestování po jižních Čechách ve 21. století

Cestování po jižních Čechách ve 21. století

2020/2023 (3 letý kurz)
Cílová skupina U3V - zájemci, kteří si chtějí prohloubit svoje znalosti o jižních Čechách.
Výukové cíle

V průběhu studia projdeme historií i současností jednotlivých okresů našeho kraje. Přednášet budou renomovaní odborníci na danou problematiku - historici, kasteláni, spisovatelé, archiváři, ekologové, odborníci na průmyslovou i zemědělskou výrobu a mnoho dalších.
Studenti se dozví nejnovější zajímavosti z cestovního ruchu jako fenoménu dnešní doby, jaké jsou služby, jaká je péče o hosty, jak se plánují akce a zároveň i o trendech v průvodcovské činnosti.
Ve spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu a informačními středisky  pro ně budou připraveny  informační materiály z jednotlivých okresů.
Ve studovně prachatické knihovny bude možné vypůjčit si studijní literaturu a  v rámci meziknihovní výpůjční služby bude možné si objednat další studijní dokumenty.
Nedílnou součástí výuky budou odborné exkurze. Informace o průběhu studia budou zveřejňovány na stránkách knihovny.

Obsah kurzu

Studijní obor je rozdělen do 6 semestrů. V každém semestru proběhne 6 přednášek a závěrečné kolokvium.

1. semestr: Jižní Čechy - vývoj
2.9.2020 Zápis do 1. ročníku
7.10.2020 Zahájení studia slavnostní imatrikulací v kostele sv. Petra a Pavla
14.10.2020 Jižní Čechy: archeologie - dějiny osídlení, historické územní členění, specifikace památkového fondu v Jižních Čechách (Mgr. Jiří Havlice, PhDr. Pavel Hájek)
4.11.2020 Geologie, hydrologie, petrologie, pedologie
18.11. 2020 Flóra, fauna, ochrana přírody a chráněné oblasti (RNDr. Jan Flašar)
2.12.2020 Významný jihočeský rod Rožmberkové (Mgr. Milena Hajná, Ph.D., M.A.)
16.12.2020 Etnografie, zvyky a tradice, architektura, gastronomie (Mgr. Alice Glaserová)
6.1.2021 Průmysl, řemesla a zemědělství (JHK a Regionální agrární komora Jihočeského kraje v ČB)
20.1.2021 Cestovní ruch- fenomén dnešní společnosti, Závěrečné kolokvium, zápočet (Ing. Dagmar Parmová)

2. semestr: Okres České Budějovice
3.2. 2021 České Budějovice - krajské město (Destinační společnost Českobudějovicko-Hlubocko, z.s.)
17.2. 2021 České Budějovice - okolí (Mgr. Tomáš Polanský,Destinační společnost Českobudějovicko-Hlubocko, z.s.)
3.3. 2021 Kulturní, církevní a technické památky okresu (NPÚ)
17.3. 2021 Trhové Sviny, Borovany, Nové Hrady (Mgr. Michal Jarolímek, Destinační společnost Novohradsko - Doudlebsko, z.s.)
31.3. 2021 Týn nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou (Mgr. Tomáš Polanský, Destinační společnost Českobudějovicko-Hlubocko, z.s.)
14.4. 2021 Exkurze po historickém dědictví (Ing. Dagmar Parmová)
28.4. 2021Služby v cestovním ruchu, Závěrečné kolokvium, zápočet (Ing. Dagmar Parmová)

3. semestr: Okres Jindřichův Hradec
2021 Kulturní, církevní a technické památky okresu (NPÚ)
2021 Exkurze - Státní archiv v Třeboni (Ing. Dagmar Parmová)
2021 Jindřichův Hradec (Destinační management Česká Kanada, z. s.)
2021 Třeboň, rybářství a lázeňství (Destinační společnost Turistická oblast Třeboňsko, z.s., PhDr. Jiří Koleček)
2021 Dačice, Slavonice (Destinační management Česká Kanada, z. s.)
2022 Významné osobnosti- Ema Destinová a hudba z Jižních Čech (Konzervatoř v Českých Budějovicích)
2022 Péče o hosty v cestovním ruchu, Závěrečné kolokvium, zápočet (Ing. Dagmar Parmová)

4. semestr: Okresy Písek a Strakonice
2022 Kulturní, církevní a technické památky okresů (NPÚ)
2022 Písek (PhDr. Jiří Prášek, Píseckem, s.r.o.)
2022 Milevsko (Vladimír Šindelář, Společnost TOULAVA, o.p.s.)
2022 Strakonice (PhDr. Ivana Říhová, Destinační společnost Prácheňsko, z.s.)
2022 Vodňany, Volyně (Karel Skalický, Mgr. Jitka Velková, Destinační společnost Prácheňsko, z.s.)
2022 Exkurze po historickém dědictví (Ing. Dagmar Parmová)
2022 Plánování akcí v cestovním ruchu, Závěrečné kolokvium, zápočet (Ing. Dagmar Parmová)

5. semestr:  Okres Tábor
2022 Kulturní, církevní a technické památky okresu (NPÚ)
2022 Exkurze po historickém dědictví (Ing. Dagmar Parmová)
2022 Tábor (Společnost TOULAVA, o.p.s.)
2022 Bechyně (Společnost TOULAVA, o.p.s., Lázně Bechyně)
2022 Chýnov (Společnost TOULAVA, o.p.s.)
2023 Mistr Jan Hus a Jan Žižka (prof. PhDr.Petr Čornej, Dr.Sc.)
2023 Průvodcovské zpracování vybraných destinací, Výběr témat závěrečných prací, Závěrečné kolokvium, zápočet (Ing. Dagmar Parmová)

6. semestr: Okresy Český Krumlov a Prachatice
2023 Kulturní, církevní a technické památky okresů (NPÚ)
2023 Český Krumlov (PhDr. Pavel Slavko, Český Krumlov Tourism)
2023 Prachatice (Mgr. Pavel Fencl)
2023 Šumava (ředitel NP Šumava)
2023 Konzultace k závěrečným pracím (Ing. Dagmar Parmová)
2023 Exkurze po historickém dědictví (Ing. Dagmar Parmová)
2023 Prezentace závěrečných prací, Závěrečné kolokvium, zápočet (Ing. Dagmar Parmová)
2023 Slavnostní promoce

Forma a metody výuky Vyučuje se zážitkovou pedagogikou (tzn. nejen poslouchat, ale i studovat, zapojovat se, pátrat, číst) – očekává se aktivní přístup, diskuze
Doporučená literatura Bude předána na začátku studia.
Lektorské zabezpečení Ing. Dagmar Parmová a kolektiv vyučujících
Rozsah kurzu 168 hod rozdělených do 6 semestrů (každý semestr 7 setkání po 4 hodinách) + zápis, imatrikulace, promoce
Termíny výuky

2. 9. 2020 - 20. 1. 2021
1x za  čtrnáct dnů ve středu od 9:00-12:30 hodin
Výuka probíhá v Prachaticích

Poplatek

3 600 Kč za celý kurz (kurzovné je možné platit po semestrech)

Platba kurzu na účet číslo

 104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu.
Minimální počet účastníků 17
Příjem přihlášek 2.9.2020
Odborný garant ing. Dagmar Parmová
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení kolokvium na konci každého semestru, záveřečná práce, osvědčení
Přihláška

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška
MENU