Obecné informace

CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Zaměřuje se na to, co je pro středoevropský region specifické, a přispívá k evropské integraci. Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě, skládající se z jednotlivých dílčích sítích programu.

Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a pedagogy vysokých škol. Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí.

 

Kontakt
Dům zahraniční spolupráce, CEEPUS
Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

Kontaktní e-mail CEEPUS
E-mail: ceepusdzscz

Mgr. Ivona Sobotková odborná referentka
E-mail: ivonasobotkovadzscz
Telefon: +420 221 850 509

Mgr. Jan Trnka odborný referent
E-mail: jantrnkadzscz
Telefon: +420 221 850 502, +420 724 967 264

Mgr. Barbora Veselá vedoucí odboru bilaterálních a multilaterálních programů
E-mail: barboraveseladzscz
Telefon: +420 221 850 500