Erasmus+

Všeobecné informace

Program Erasmus+: Erasmus je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.
Cílem programu je podpořit vzájemné vztahy a spolupráci mezi vysokými školami v rámci evropského prostoru, zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání v Evropě, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr.
Základní podmínkou pro zapojení vysokoškolské instituce do programu Erasmus+ je přidělení Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) od Evropské komise.


Kterých zemí se program týká?
Studijní pobyty mohou probíhat pouze v zemích zapojených do programu Erasmus+: Erasmus (dále jen programová země)
·         členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
·         nečlenské státy EU: Island, Lichtenštejnsko, Makedonie, Norsko, Turecko
POZOR, mobilita do Švýcarska je od akademického roku 2015/2016 možná pouze v rámci stipendia poskytnutého Švýcarskou vládou, (ne v rámci programu Erasmus+!).

Seznam partnerských institucí TF JU v rámci Erasmus+


Erasmus+ studijní pobyt - informace pro vyjíždějící studenty TF JU včetně podmínek účasti

Erasmus+ praktická stáž - informace pro vyjíždějící studenty TF JU včetně podmínek účasti

Erasmus+ absolventská stáž - informace pro vyjíždějící studenty TF JU 

 

Erasmus+: Erasmus výše stipendií od ak. roku 2018/2019


Erasmus+ na Facebooku! - pro studenty a pro vysoké školy
Brožura "Erasmus očima studentů"
Brožura "Erasmus očima studentů 2 - praktické stáže"