Stipendia v rámci Institucionálního plánu JU - Internacionalizace TF JU

Každý kalendářní rok umožňuje TF JU studentům uskutečnit též mobility v projektu Internacionalizace TF JU, který je řešen v rámci Institucionálního plánu JU


Aktuálně řešeno IP 2019-2020

  • rok 2019Předchozí období: _____________________________________________________________________________

2015:

2.3. Vyhlášení výběrového řízení na 3měsíční praktickou stáž do Zambie, Afrika v době od poloviny května do poloviny srpna 2015
Veškeré informace o výběrovém řízení včetně přihlášky zde. Termín uzávěrky přihlášek do 1. kola výběrového řízení: ČTVRTEK 5. 3. 2015, 13.00 hod. V případě dotazů mne prosím kontaktujte mailem, purova@tf.jcu.cz .
Pro Vaši informaci si prosím přečtěte i toto Poučení před odjezdem do Zambie .

2014:

uskutečněné mobility studentů:
Radka Slavíčková - praktická stáž v Zambii - závěrečná zpráva