Prodej knih

Objednávky můžete zasílat i e-mailem na adresu: knihovna@tf.jcu.cz, příp. písemně na adresu: Knihovna TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice.

Jihočeská univerzita provozuje i prodejnu skript.

Titul autor rok  ISBN / ISSN Cena

...a děje na s + CD filosofie pro děti

Muchová, L. 2011 978-80-7394-279-3  120
10 let TF kol. 2001 80-7040-491-4 15
Adventisté sedmého dne Jetelina, Bedřich 2014 978-80-87287-86-6 200
Blanka a Jirka        filosofie pro děti
Laurendeau, P. 2011 978-80-7394-263-2 85
Blouznivci  Musil, Robert 2008 978-80-903449-7-6 250
Causa efficiens Machula, Tomáš 2009 978-80-7394-208-3 130
Česko-římský teolog Vladimír Boublík Skalický, Karel 1999 80-7040-342-X 95
Dějiny farnosti sv. Jana N.Neumanna Svoboda, Rudolf 2010 80-86074-28-5 100
Dialektika mysli a činu Pavelčík, J., Štěch F. 2014 9788086885315 290
Ekumenická metodologie Vokoun, Jaroslav 2004 80-7040-743-3 205
Ekumenický liturgický sborník  1998-2004 Vokoun, Jaroslav     15
Gymnasion časopis             1214-603X 149
Sharp, Ann M. 2011 978-80-7394-283-0  85
Herman Schell  Vogel, Jiří 2001 80-86263-18-5 155
Homo educandus Svobodová, Z. 2011 978-80-246-1901-9 140
Charita jako místo evangelizace Opatrný, Michal 2010 978-80-7394-250-2 165
Instantní, nebo skutečné řešení problému? Macků, Richard 2015 978-80-87500-74-3 149
Jan Prokop Schaaffgotsche Svoboda, Rudolf 2009 978-80-87127-17-9 200
Ježíš Nazaretský Skalický, Karel 2008 978-80-7394-144-4 55
Kapitoly z pedagogiky volného času  Hofbauer, B., Kaplánek, M. 2010 978-80-7394-240-3 150
Kio a Ali               filosofie pro děti  Lipman, Matthew 2012 978-80-7394-377-6 120
Kolik naděje má smrt Kohn, Pavel 2000 80-86263-09-6 195
Kristus v srdci Božího lidu sborník 1998 80-86074-05-6 25
K rekonstrukci teologie Vokoun, Jaroslav 2008 978-80-7394-080-5 185
Křesťanská misie v 16.-18.stol. Kubíková, Jiřina 2001 80-86263-24-X 180
Křesťanská víra a racionalita : filos. příst. Machula, Tomáš 2004 80-7040-727-1 105
Křesťanská víra a racionalita : teol. příst. Dolista, Josef 2004 80-7040-728-X 105
Křesťanství v tóze Lactantius  počátky LT
Doskočil, Ondřej 2012 978-80-7394-390-5 155
Lukáš a Lenka      filosofie pro děti 
Laurendeau, P. 2011 978-80-7394-280-9  85
Manželství v západní tradici Kašný, Jiří 2006 80-7040-921-5 95
Mesiánští židé Brichcínová, Kateřina 2014 9788024442570 170
Metodologie a dějiny přírodních věd Beneš, Karel 2005 80-7040-778-6 65
Mezinárodní sympozium o teologii osv. kol. 2007 978-80-7040-977-0 75
Míša                     filosofie pro děti
Coté, Nathalie kol 2011 978-80-7394-281-6  85
Mlékem a medem oplývající Sýkora, Jar. E.  2004 80-239-3521-6 55
Moudrost indických mistrů Avramov, Tomáš 2011 978-80-8100-279-3 170
Muklovský vatikán Ondok, J. Petr 2005 80-7325-040-3 205
Muslimské organizace v Německu Klapetek, Martin 2011 978-80-7325-264-9 150
Nemocnice pro panenky  filosofie pro děti
Sharp, Ann M. 2010 978-80-7394-249-6 85
Patristická čítanka   č. 7,8,9 Novák, Josef 1988   5
Osvícenství a katolická církev Svoboda, R., Weis, M. 2005 80-7040-827-8 10
Pluralita tradic od antiky po novověk Heider, D. a kol. ed 2015  SN: 1214-8407 150
Počátky pastorální teologie Křišťan, Alois 2004 80-7254-605-8 105
Podobenství a nápovědi Lozano, José J. 2001 80-86263-17-7 120
Podobenstvo o žene s džbánom Pavelčík, Július 2015 978-80-7394-546-6 145
Pohlednice Insignie TF       3
Pojetí kvality sociální práce Elichová, Markéta 2015 978-80-7394-543-5 65
Postkritický proud v souč. angloam. teol. Vokoun, Jaroslav 2009 978-80-7021-987-4 205
Pronikavá změna pastorace   2005 80-7040-814-6 65
Putování za hlasem Božím Purm, Augustin 1989   7
Region budoucnosti    2004 80-7040-665-8 5
Romana               filosofie pro děti 
Coté, Nathalie 2011 978-80-7394-282-3  85
Saša a Markétka  filosofie pro děti 
Sharp, Ann M. 2011 978-80-7394-257-1 85
Sborník katol. TF In omnibus caritas    2002 80-246-0344-6 99
Sborník TF JU Stav dialogu přír. s teol.   2005 80-7040-770-0 85
Sociální práce a teologie : inspirace Opatrný, Michal 2013 978-80-7429-408-2 238
Studia Neoaristotelica     1214-8407

120/1 číslo; 250/celý ročník

StudiaTheologica       časopis      1212-8570 cena viz CMTF
Stvoření nebo příroda? Kolářová, Lucie 978-80-7465-343-8  na dotaz
Sv. Manuel Dobrotivý, mučedník Unamuno, Miguel 1999 80-86263-01-0 70
Svoboda a řád Kroupa, Daniel 1996 80-901433-4-2 15
Sympozium o interkulturní teologii   2004 90-802563-3-1 45
Tělo, čas a prostor Vlčková, M. 2017 978-80-7530-103-1 240
Teolog - polemik Antonín Lenz Veber, Tomáš 2008 978-80-7394-147-5 105
Teologické studie 1/02-2/07         časopis     1213-5917 65
Teorie a praxe charitativní práce Opatrný, M. 2010 9788073942144 105
Tri podobenstvá Pavelčík, Július 2010 978-80-7394-242-7 145
Univerzálie ve scholastice Supl. Studia Neoaristot. Heider, Daniel a kol., eds. 2012 978-80-7394-371-4  230
Veritas liberabit vos         sborník Skalický, Karel 2004 80-7040-680-1  75
Žehnání matky : význam obřadu v Čechách a na Moravě v 16.-21. století Vlčková, Michaela 2015 978-80-7470-110-8 199
Život z víry 2. díl katolického katechismu   2005 80-7040-809-X
55