Prodej knih

Objednávky můžete zasílat i e-mailem na adresu: knihovna@tf.jcu.cz, příp. písemně na adresu: Knihovna TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice.

Jihočeská univerzita provozuje i prodejnu skript.

Titul autor rok  ISBN / ISSN Cena

...a děje na s + CD filosofie pro děti

Muchová, L. 2011 978-80-7394-279-3  120
10 let TF kol. 2001 80-7040-491-4 15
Adventisté sedmého dne Jetelina, Bedřich 2014 978-80-87287-86-6 180
Amoris laetitia: zlom, nebo kontinuita? Šrajer, Jindřich 2019 978-80-7566-166-1 199
Blanka a Jirka        filosofie pro děti
Laurendeau, P. 2011 978-80-7394-263-2 85
Causa efficiens Machula, Tomáš 2009 978-80-7394-208-3 130
Co je mládeži svaté? Kaplánek, M. a kol. 2019 978-80-904681-3-9 150
Církev a společnost Skalický, Karel 2014 978-80-7394-452-0 270
Dialektika mysli a činu Pavelčík, J., Štěch F. 2014 9788086885315 269
Ekumenická metodologie Vokoun, Jaroslav 2004 80-7040-743-3 205
Ekumenický liturgický sborník  1998-2004 Vokoun, Jaroslav     15
Eliška                  filosofie pro děti Lipman, Matthew 2012 978-80-7394-302-8 85
Experimentální dramatika Suda, Stanislav 2017 978-80-7394-680-7 140
Filozofický dialog jako cesta k prevenci násilí Bauman, Petr 2013 978-80-7394-412-4 150
Gymnasion časopis             1214-603X 149
Sharp, Ann M. 2011 978-80-7394-283-0  85
Charita jako místo evangelizace Opatrný, Michal 2010 978-80-7394-250-2 165
Instantní, nebo skutečné řešení problému? Macků, Richard 2015 978-80-87500-74-3 149
Jan Prokop Schaaffgotsche Svoboda, Rudolf 2009 978-80-87127-17-9 200
Ježíš Nazaretský Skalický, Karel 2008 978-80-7394-144-4 55
Kapitoly z pedagogiky volného času  Hofbauer, B., Kaplánek, M. 2010 978-80-7394-240-3 150
Kio a Ali               filosofie pro děti  Lipman, Matthew 2012 978-80-7394-377-6 120
Kristus v srdci Božího lidu sborník 1998 80-86074-05-6 25
K rekonstrukci teologie Vokoun, Jaroslav 2008 978-80-7394-080-5 185
Křesťanská misie v 16.-18.stol. Kubíková, Jiřina 2001 80-86263-24-X 162
Křesťanská víra a racionalita : filos. příst. Machula, Tomáš 2004 80-7040-727-1 105
Křesťanská víra a racionalita : teol. příst. Dolista, Josef 2004 80-7040-728-X 105
Křesťanství v tóze Lactantius  počátky LT
Doskočil, Ondřej 2012 978-80-7394-390-5 140
Lukáš a Lenka      filosofie pro děti 
Laurendeau, P. 2011 978-80-7394-280-9  85
Manželství v západní tradici Kašný, Jiří 2006 80-7040-921-5 95
Mesiánští židé Brichcínová, Kateřina 2014 9788024442570 170
Metodologie a dějiny přírodních věd Beneš, Karel 2005 80-7040-778-6 65
Mezinárodní sympozium o teologii osv. kol. 2007 978-80-7040-977-0 75
Mezi filosofií a teologií výchovy Svobodová, Zuzana 2021 978-80-246-4902-3 137
Míša                     filosofie pro děti
Coté, Nathalie kol 2011 978-80-7394-281-6  85
Mlékem a medem oplývající Sýkora, Jar. E.  2004 80-239-3521-6 55
Morální výchova v nemorální společnosti Muchová, Ludmila 2015 978-80-7325-386-8 230
Muklovský vatikán Ondok, J. Petr 2005 80-7325-040-3 178
Muslimské organizace v Německu Klapetek, Martin 2011 978-80-7325-264-9 150
Nahlédnutí do teologie kultury Vokoun, Jaroslav 2015 978-80-7394-577-0 145
Nelhostejnost Svobodová, Zuzana 2005 80-86702-07-3 80
Nemocnice pro panenky  filosofie pro děti
Sharp, Ann M. 2010 978-80-7394-249-6 85
Osvícenství a katolická církev Svoboda, R., Weis, M. 2005 80-7040-827-8 10
Patristická čítanka   č. 7,8,9
Novák, Josef
1988 5
Pluralita tradic od antiky po novověk Heider, D. a kol. ed 2015  SN: 1214-8407 135
Počátky pastorální teologie Křišťan, Alois 2004 80-7254-605-8 105
Podobenství a nápovědi Lozano, José J. 2001 80-86263-17-7 108
Podobenstvo o žene s džbánom Pavelčík, Július 2015 978-80-7394-546-6 130
Pohlednice Insignie TF       3
Pojetí kvality sociální práce Elichová, Markéta 2015 978-80-7394-543-5 65
Postkritický proud v souč. angloam. teol. Vokoun, Jaroslav 2009 978-80-7021-987-4 55
Po stopách neznámého Boha Skalický, Karel 2011 978-80-86885-50-6 200
Pronikavá změna pastorace Demel, Zdeněk 2005 80-7040-814-6 65
Psychosociální práce s maladjustovanými osobami Hála, Jaroslav 2005 80-7040-815-4 60
Putování za hlasem Božím Purm, Augustin 1989   7
Region budoucnosti    2004 80-7040-665-8 5
Romana               filosofie pro děti 
Coté, Nathalie 2011 978-80-7394-282-3  85
Saša a Markétka  filosofie pro děti 
Sharp, Ann M. 2011 978-80-7394-257-1 85
Sborník katol. TF In omnibus caritas   Kadlec, Jaroslav 2002 80-246-0344-6 99
Sborník TF JU Stav dialogu přír. s teol.  Beneš, Karel; Machula, Tomáš 2005 80-7040-770-0 85
Setkat se s Bohem Vokoun, Jaroslav 2020 978-80-7566-174-6

150

Sociální práce a teologie : inspirace Opatrný, Michal 2013 978-80-7429-408-2 220
Studia Neoaristotelica     1214-8407

120/1 číslo; 250/celý ročník

StudiaTheologica       časopis      1212-8570 cena viz CMTF
Stvoření nebo příroda? Kolářová, Lucie 2018 978-80-7465-343-8  na dotaz
Svoboda a řád Kroupa, Daniel 1996 80-901433-4-2 15
Sympozium o interkulturní teologii Eynikel, Erik  2004 90-802563-3-1 45
Tělo, čas a prostor Vlčková, M. 2017 978-80-7530-103-1 216
Teolog - polemik Antonín Lenz Veber, Tomáš 2008 978-80-7394-147-5 105
Teologické studie 1/02-2/07         časopis     1213-5917 65
Teorie a praxe charitativní práce Opatrný, M. 2010 9788073942144 105
Tri podobenstvá Pavelčík, Július 2010 978-80-7394-242-7 130
Univerzálie ve scholastice Supl. Studia Neoaristot. Heider, Daniel a kol., eds. 2012 978-80-7394-371-4  230
Veritas liberabit vos         sborník Skalický, Karel 2004 80-7040-680-1  75
Výchova a volný čas Kaplánek, Michal 2006 80-7040-849-9 65
Žehnání matky : význam obřadu v Čechách a na Moravě v 16.-21. století Vlčková, Michaela 2015 978-80-7470-110-8 17
Život z víry 2. díl katolického katechismu   2005 80-7040-809-X
55