Databáze a časopisy

Databáze Jihočeské univerzity

Zkušební přístup do ProQuest One Academic do 31.3. T kombinuje 4 e-zdroje: ProQuest Central – kolekce 21 000 titulů časopisů s plnými texty (27 000 titulů celkem), přes 2 000 titulů novin, 30 000 tržních zpráv, 150 tis. případových studií a mnoho dalších typů obsahu; Academic Complete Ebooks – multioborová kolekce více než 155 000 monografií (v rámci zkušebního přístupu je možné pouze čtení v režimu online!); Academic Video Online – přes 66 000 odborných videí ze všech oborů; ProQuest Dissertations & Theses Global – přes 4,7 mil. doktorandských prací, z toho 2,4 mil. včetně plných textů. Kolekce je přístupna na IP adresách Jihočeské univerzity, případně prostřednictvím vzdáleného přístupu VPN z adresy: https://search.proquest.com/PQ1ACAD?accountid=198104

Více...

GALE REFERENCE LIBRARY

Encyclopedia of American Religions, Encyclopedia of Buddhism, Encyclopedia of Islam and the Muslim World, Encyclopedia of Religion, Encyclopedia of Science and Religion, New Catholic Encyclopedia, New Catholic Encyclopedia Supplement, Jubilee Volume: The Wojtyla Years, Worldmark Encyclopedia of Religious Practices, Encyclopedia of Occultism and Parapsychology, Encyclopedia of Philosophy.

Více...

Litterae ante portas

databáze ke studiu řeckých a latinských textů (heslo získáte v knihovně TF JU)

Více...