Pokyn tajemnice č. 3/2014 k zajišťování nákupů na TF dle Opatření rektora č. R288 k zadávání veřejných zakázek na JU ze dne 29.10.2014

MENU