Ukončené výzkumné projekty

Úspěšně zakončené vědecké grantové projekty řešené na TF JU

 

Projekty Grantové agentury ČR

1) Arnošt Konstantin Růžička - josefinista na českobudějovickém biskupském stolci

Číslo projektu: 401/09/P185

Projekt řešen v letech: 2009-2011

Řešitel: doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

 

2) Tradice a perspektivy české tomistické psychologie

Číslo projektu: 406/07/0660

Projekt řešen v letech: 2007-2009

Řešitel: prof. PhDr. Milan Nakonečný

 

3) Katolická církev na jihu Čech ve světle archivních dokumentů let 1949 - 1976

Číslo projektu: 409/07/0475

Projekt řešen v letech: 2007-2009 

Řešitel: doc. ThLic. PaedDr. Martin Weis Th.D.

 

4) Vztah víry a racionality ve filozofii a v teologii, Interakce filosofie a teologie v českém myšlení 19. a 20. století

Číslo projektu: 401/03/1525

Projekt řešen v letech: 2003-2004

Hlavní řešitel: prof. Dr. K. Skalický, Th.D., spoluřešitel: Mgr. Š. Hadač, M. Pavelková, M. Cáb, Fr. Štěch

 

5) Vztah víry a racionality ve filozofii a v teologii

Číslo projektu: 401/02/0377

Projekt řešen v letech: 2002-2004

Hlavní řešitel: prof. Dr. J. Dolista, Th. D., Ph.D., spoluřešitel: Ing. Mgr. T. Machula, Dr.

 

6) Teorie poznání v barokním scotismu (2020-22)

Číslo projektu: 20-01710S 

Hlavní řešitel: doc. Daniel Heider, Ph.D.

 

7) Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext (2014-18)

Číslo projektu: 14-37038G 

Hlavní řešitel za TF JU doc. Daniel Heider, Ph.D.

 

 

Projekty Grantové agentury Akademie věd

 

1) Teologie mimokřesťanských náboženství v díle Vladimíra Boublíka (doba řešení: 2008-2010)

Číslo projektu: IAA908210801

Řešitel: Prof. Dr. Karel Skalický, Th.D.

 

 

2) Filosofie a teologie Tomáše Akvinského (doba řešení: 2008-2010)

Společný grant s Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i. (hlavní žadatel)

Číslo projektu: IAA900090802

Řešitelka za TF JU: Mgr. Tereza Poštová

 

 

 

3) Dějiny pastorální teologie - Antonín Skočdopole, předchůdci a žáci (doba řešení: 2008-2010)

Číslo projektu: IAA908210803

Řešitel: Mgr. Tomáš Veber, Th.D.

 

 

 

4) Interkonekce české teologie s mezinárodním projektem postkritické resp. postliberální teologie (doba řešení: 2007-2008)

Číslo projektu: IAA908210704

Řešitel: doc. Mgr. Jaroslav Vokoun, Th.D.

 

5) Suicidium, (sebeobětování) nebo mučednictví? (doba řešení: 2007-2009)

Číslo projektu: IAA908210702

Řešitel: doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.

 

 

 

 

Projekty AKTION Česká republika - Rakousko, Spolupráce ve vědě a vzdělávání

 

1) Internationales Symposium: Friheit im kirchlichen Milieu

Číslo projektu: 59p1, rok 2010

Řešitel: Mgr. Michal Opatrný, Dr. theol., Partner projektu: em.Prof. DDr. Paul M. Zulehner, Universität Wien, Katholisch-Theologische Fakutät

 

 

 

2) Theorie und Praxis der Karitativen Arbeit, Einführung inder Problematik und praktische Anwendung. Vydání publikace

Číslo projektu: 55p6, rok 2009-2010

Řešitel: Mgr. Michal Opatrný, Dr. theol., Partner pojektu: Prof. Dr. Markus Lehner, Fachhochschule Oberösterreich

 

 

 

3) Patoraltheologie und Soziale Arbeit - Gegenseitige Zusamenhänge und erausforderungenin Theorie und Praxis. Mezinárodní symposium

Číslo projektu: 52p5

Řešitel: Mgr. Michal Opatrný, Dr. theol., Partner pojektu: Prof. Dr. Markus Lehner, Fachhochschule Oberösterreich

 

 

 

4) Seminář z teologie/eschatologie

Číslo pojetu: 32p29, rok 2001

Řešitel: prof. Dr. J. Dolista, Th. D., Ph.D, Partner projektu: doc. Mgr. F. J. Gruber, Dr. theol. - Katholisch-Theologische Hochschule Linz

 

 

Projekty Grantové agentury JU

 

Terminologie oboru Pedagogika volného času

Č.: 166/2010/S

Řešitel: doc. Michal Kaplánek, Th.D.

 

 

 

Etické otázky týkající se genové terapie u zárodečných buněk

Č.: 090/2008/H

Řešitel: Mgr. Jan Liška

 

Recepce antických triumfálních motivů raně křesťanským uměním

Č.: 085/2008/H

Řešitel: Mgr. Martina Dedková

 

Prvotní průzkum stavu spolupráce vedení farností a místních charit

Č.: 63/2007/H-TF

Řešitel: Mgr. Věra Michalicová

 

Překlad vybraných dekretů Tridentského koncilu a vypracování studie týkající se svátostí v katolické církvi

Č.: 10/2006/H-TF

Řešitel: Mgr. Martina Pavelková

 

Některé aspekty fundamentální teologie vdíle kardinála R. A Dullese

Č.: 12/200/H-TF

Řešitel: Mgr. František Štěch

 

Komentovaný překlad Tridentského koncilu

Č.: 8/2006/H-TF

Řešitel: Mgr. Kateřina Brichcínová

 

Religiozita a náboženství jako téma školního vzdělávacího programu 2. stupně základní školy

Č.: 7/2006/H-TF

Řešitel: Mgr. Marie Bílková

 

Filosofická východiska v myšlení Karla Říhy

Č.: 9/2006/H-TF

Řešitel: Mgr. Michal Cáb

 

Přínos Josepha Comblina pro teologii křesťanské praxe.

Č.: 65/2005/H-TF

Řešitel: Mgr. Marek Pelech

 

Překlad a komentář De articulis fidei Tomáše Akvinského

Č.: 64/2005/H-TF

Řešitel: Mgr. Martina Pavelková

 

Dvě sondy do české ekumenické problematiky

Č.: 3/2004/H-TF

Řešitel: Mgr. J. Vokoun, Th.D.

 

Život a dílo Antonína Lenze

Č.: 71/2004/H-TF

Řešitel: Mgr. T. Veber

 

Teologie lidských práv ve vztahu Vatikánu a OSN

Č.: 16/2003/H-TF

Řešitel: Mgr. F. Breindl

 

Teologická interpretace pojmů "morální řád, idea, pravda, bezbrannost" u Emanuela Rádla (1873 - 1942)

Č.: 18/2003/H-TF

Řešitel: Mgr. J. Samohýl

 

První vatikánský koncil v českobudějovické diecézi

Č.: 20/2003/H-TF

Řešitel: Mgr. R. Svoboda

 

Vědomí konečnosti a smyslu lidské existence v dílech současných křesťanských teologů z pohledu teologické antropologie

Č.: 33/2002/H-TF

Řešitel: Mgr. R. Svoboda

 

Teologická obhajoba ekonomického liberalismu u Michaela Novaka

Č.: 32/2002/H-TF

Řešitel: Mgr. R. Míčka

 

Hermeneutická a teologická specifika midraše Kohelet Raba (EccR).

Č.: 34/2001/H-TF

Řešitel: J. Sýkora, Th. D.

 

Změna chápání pojmu věda v anticko-středověké a moderní diskusi a její význam pro teologii

Č.: 33/2001/H-TF

Řešitel: Mgr. Ing. T. Machula, Dr.

 

Uzavírání manželství podle světského a kanonického práva

Č.: 32/2001/H-TF

Řešitel: Dr. J. Kašný, Th. D.